Słuchaj
Aga Kołodziejska, Tomek Florkiewicz
Łukasz Konarski
Aga Kołodziejska, Tomek Florkiewicz
Marcin Sońta , Mateusz Ptaszyński
Michał Korościel
Kamila Terpiał , Roman Osica
Marcin Wojciechowski
Hubert Radzikowski
Redakcja Radia ZET
Sprawdź co graliśmy

Teraz gramy

500+ na dziecko - do jakiego wieku przysługuje? [INFORMACJE]

07.09.2017 12:00

Do jakiego wieku przysługuje 500 zł na dziecko? Co gdy starsze kończy 18 lat - czy młodsze nie otrzyma dłużej świadczenia? Odpowiadamy na pytania od rodziców na temat programu "Rodzina 500 plus".

500+ na dziecko - do jakiego wieku? [INFORMACJE]

fot. pixabay.com

500+ - do jakiego wieku się należy? Jeśli pierwsze dziecko jest pełnoletnie a drugie nie, to czy dodatek 500+ przysługuje? Wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi wśród rodziców. Sprawdzamy najważniejsze informacje o programie 500+. Ile lat może mieć dziecko, by korzystać z dofinansowania?

Do jakiego wieku 500 zł na dziecko?

Świadczenie 500+ na dziecko wypłacane jest na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin o niskich dochodach, świadczenie można otrzymać także na pierwsze dziecko. Wówczas musi zostać spełnione kryterium dochodowe, które wynosi 800 zł na jednego członka rodziny lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

500 zł na dziecko - co gdy starsze skończy 18 lat?

W momencie, kiedy najstarsze dziecko w rodzinie kończy 18 lat, następne wiekowo dziecko jest brane pod uwagę jako najstarsze. Jeśli w rodzinie jest tylko dwoje dzieci, liczy się w tym momencie kryterium dochodowe. Przypominamy - wynosi ono 800 zł na jednego członka rodziny lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Jednak w opisywanym przypadku, kiedy starsze dziecko skończy 18 lat i nadal nadal mieszka z rodzicami/opiekunem i pozostaje na ich utrzymaniu, wciąż będzie brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie 25 roku życia.

Program "Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł wypłacane do 18. roku życia dziecka. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach.

RadioZET.pl/KP