QUIZ: Rozpoznaj komendy policjanta kierującego ruchem

26.06.2017 08:30

Policjant kierujący ruchem to dziś dość rzadki widok. Kierowcy tak przyzwyczaili się do sygnalizacji świetlnej, że niekiedy zapominają o tym, jak należy odczytywać wydawane przez funkcjonariuszy sygnały. 

QUIZ: Rozpoznaj komendy policjanta kierującego ruchem

fot. kadr z wideo

Pamiętajmy, że polecenia wydawane przez mundurowych dotyczą wszystkich uczestników ruchu, również pieszych. Mają one pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi.