Słuchaj
Aga Kołodziejska, Tomek Florkiewicz
Konrad Piasecki
Aga Kołodziejska, Tomek Florkiewicz
Mateusz Ptaszyński
Marcin Wojciechowski
Sprawdź co graliśmy

Teraz gramy

Sprzęt psuje Ci się kilka dni po utracie gwarancji? Nowe pomysły Unii temu zapobiegną

07.07.2017 14:00

Unia Europejska wydaje wojnę produktom, które celowo są postarzane i zaczynają się samoczynnie psuć lub bardzo trudno jest dokonać ich naprawy.

Sprzęt psuje Ci się kilka dni po utracie gwarancji? Nowe pomysły Unii temu zapobiegną fot. Sygmoral, CC BY-SA 4.0

Parlament Europejski przyjął rezolucję o dłuższym życiu produktów. W głosowaniu wzięło udział 696 posłów, z czego aż 662 było za jej przyjęciem, 32 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Projekt tworzony przez Parlament Unii Europejskiej nałoży wiele obowiązków na producentów chcących sprzedawać swoje produkty w Europie.

Niektóre z propozycji, jakie wprowadza projekt, wyglądają następująco:

  • tworzenie trwałych, możliwych do zreperowania produktów, wprowadzenie „kryteriów minimalnej odporności” dla wszystkich kategorii produktów, począwszy od etapu projektu
  • jeśli naprawa produktu trwa dłużej niż miesiąc, gwarancja powinna zostać przedłużona o okres odpowiadający czasowi naprawy
  • państwa członkowskie powinny zachęcać do produkowania rzeczy trwałych i nadających się do naprawy, wspierać naprawy oraz sprzedaż produktów z drugiej ręki, co mogłoby przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy i zredukowania ilości odpadów
  • części niezbędne do funkcjonowania produktu, takie jak baterie lub żarówki LED, nie powinny być wmontowywane na stałe, chyba, że wymagają tego względy bezpieczeństwa
  • części zamienne niezbędne do właściwego, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa, działania produktu, powinny być dostępne „w cenach współmiernych do rodzaju i cyklu życia produktu”
  • stworzenie obowiązującej w całej UE definicji „sztucznego skracania cyklu życia produktów” oraz systemu testowania i wykrywania takich przypadków wraz z odpowiednimi środkami zniechęcającymi producentów do takich praktyk

Poza tym UE chce, by wprowadzono nowe oznaczenia dla produktów informujące klientów o tym, jak proste są w naprawie, ile zasobów jest zużywanych do ich produkcji oraz jak trwały i możliwy do zmodernizowania jest dany produkt wraz z rozwojem technologii.

Jednocześnie to drobne wymuszenie na producentach sprzętu o możliwości naprawiania produktów ma spełniać kilka ról - przede wszystkim skorzystają na nim konsumenci, jeśli będzie łatwiej naprawić ewentualne uszkodzenia, a także pomoże to w ochronie środowiska i zasobów naturalnych, jak również zwiększy lokalny wzrost gospodarczy.

Zagłosuj

Często zdarza Ci się, by sprzęt elektroniczny zepsuł się tuż po upływie jego gwarancji?

RadioZET.pl/AM

Oceń