Darmowy roaming w UE może być odpłatny

Zgodnie z zapowiedziami od czerwca 2017 roku na terenie Unii Europejskiej ma obowiązywać darmowy roaming rozmów głosowych oraz transmisji danych. Z najnowszego projektu przepisów wynika jednak, że operatorzy będą mogli mimo to pobierać od użytkowników opłaty.

Mimo zbliżającego się terminu wejście w życie przepisów wciąż jeszcze nie powstała ich ostateczna wersja – UE prowadzi rozmowy z operatorami komórkowymi, którzy chcą zabezpieczyć się przed możliwością nadużywania nowych uprawnień przez klientów.

Firmy telekomunikacyjne obawiają się przede wszystkim, że użytkownicy telefonów będą mogli związać się z operatorem zagranicznym dającym lepsze warunki i korzystać z jego usług w ramach bezpłatnego roamingu, co naraziłoby firmy sektora telco na duże straty.

Początkowo EU proponowała, żeby bez opłat można było łączyć się z siecią i rozmawiać poza granicami swojego kraju przez łącznie 90 dni w roku, przy czym nie dłużej niż 30 dni z rzędu. Takie rozwiązanie zostało jednak oprotestowane przez organizacje pro konsumenckie.

W nowej propozycji pojawił się zapis dający operatorom prawo nakładania na użytkowników opłat roamingowych, jeśli uznają że prawo do bezpłatnego korzystania z tej opcji jest przez użytkownika nadużywane.

Jeśli tak się stanie, dzwoniący lub łączący się z internetem oprócz stawek płaconych swojemu rodzimemu operatorowi będzie także musiał zapłacić firmie zajmującej się roamingiem. Według propozycji, mają to być kwoty w wysokości 0,04 euro/min za połączenie głosowe, 0,01 euro za SMS oraz 0,0085 euro/MB za transfer danych.

Ostateczna forma przepisów musi zostać uzgodniona do 15 grudnia 2016 roku.