Zamknij

1 niedziela Adwentu - kiedy wypada? Kiedy rozpoczyna się Adwent 2020?

26.11.2020 13:00
1 niedziela Adwentu - kiedy wypada? Kiedy rozpoczyna się Adwent 2020?
fot. MONKPRESS/East News

Adwent w tym roku rozpocznie się od ostatniej niedzieli listopada. Okres liturgiczny, który kończy Boże Narodzenie, potrwa ponad 3 tygodnie. Sprawdzamy, kiedy dokładnie wypada pierwsza niedziela Adwentu.

1 niedziela Adwentu - kiedy wypada? Kiedy rozpoczyna się Adwent 2020? 

1 niedziela Adwentu wypada 29 listopada. Okres oczekiwania na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa, w Kościołach chrześcijańskich trwa do czwartku, 24 grudnia, czyli Wigilii Bożego Narodzenia.

Adwent 2020: od kiedy do kiedy trwa? Kiedy się zaczyna? Ile dni trwa adwent 2020? [POST, RORATY]

1 niedziela Adwentu 2020: czytania 

W 1 niedzielę Adwentu w kościołach są czytane fragmenty z księgi proroka Izajasza, Listu do Koryntian i Ewangelii św. Marka.

(Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7)
Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasza stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił – przed Tobą zatrzęsłyby się góry. Zstąpiłeś: przed Tobą zatrzęsły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.

(1 Kor 1, 3-9)
Bracia: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

(Mk 13, 33-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!".

Roraty 2020 - PIOSENKA: tekst "Kiedyś wino i chleb" [PIOSENKA RORATNIA]

RadioZET.pl/mateusz.pl/PAB