Zamknij

500 plus 2018 - kryterium dochodowe. Za który rok należy podać dochody?

Karolina Piotrowska
25.06.2019 11:58
500 plus 2018 - kryterium dochodowe i dochody - za który rok należy podać?
fot. Shutterstock

Kryterium dochodowe 500 plus na rok 2018/2019 jest jednym z najważniejszych kryteriów w przypadku przyznawania świadczenia na pierwsze dziecko w danej rodzinie. Również w sytuacji, gdy starsze dziecko ukończyło 18. rok życia, dochód na członka rodziny będzie istotny, aby nadal otrzymywać świadczenie na młodsze dziecko. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące kryterium dochodowego 500 plus 2018 oraz za który rok należy podać dochód we wniosku.

500 plus 2018 - kryterium dochodowe: za który rok należy podać dochód we wniosku o 500+ 2018? Odpowiadamy na najważniejsze pytania rodziców przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia w ramach programu 500+ na dziecko.

» Wniosek 500 plus 2018 - do kiedy jest termin składania wniosków o 500+?

Kryterium dochodowe 500+ na 2018 rok

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje niezależnie od dochodu. 500 plus, czyli wsparcie na pierwsze dziecko, tj. jedyne lub najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18. r. życia, przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

» Nowy wniosek 500 plus 2018: do kiedy składać i jak wypełnić formularz?

500 plus 2018 - DOCHODY: za który rok należy podać?

Przy obliczaniu dochodu do wniosku o 500 plus 2018 bardzo często pojawia się pytanie - za który rok należy podać dochód? Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na dany okres, brany pod uwagę jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że podstawą ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, czyli 500 plus na okres 2018/2019 jest dochód z 2017 roku. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Więcej szczegółowych informacji na temat kryterium dochodowego 500 plus na 2018/2019 można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

» 500+ - warunki i kryterium dochodowe. 800 zł netto czy brutto?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,  można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS , a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

» WIĘCEJ INFORMACJI: PROGRAM RODZINA 500 PLUS

RadioZET.pl/mpips.gov.pl/KP