Zamknij

500+ na dziecko - do jakiego wieku przysługuje? [INFORMACJE]

Karolina Piotrowska
01.07.2019 13:49
500+ na dziecko - do jakiego wieku? [INFORMACJE]
fot. pixabay.com

Do jakiego wieku przysługuje 500 zł na dziecko? Co gdy starsze kończy 18 lat - czy młodsze otrzyma dalej świadczenie? Odpowiadamy na pytania od rodziców na temat programu "Rodzina 500 plus".

500+ - do jakiego wieku się należy? Jeśli pierwsze dziecko jest pełnoletnie a drugie nie, to czy dodatek 500+ przysługuje? Wiele kwestii wciąż budzi wątpliwości wśród rodziców. Sprawdzamy najważniejsze informacje o programie 500+. Ile lat może mieć dziecko, by korzystać z dofinansowania?

Do jakiego wieku 500 zł na dziecko?

Świadczenie 500+ na dziecko od lipca 2019 roku wypłacane jest na każde dziecko w rodzinie do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia. Od tego momentu nie musi już być spełnione kryterium dochodowe, które wynosiło do tej pory 800 zł na jednego członka rodziny lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym artykule:

Zobacz także

500 zł na dziecko - co gdy starsze skończy 18 lat?

W momencie, kiedy najstarsze dziecko w rodzinie kończy 18 lat, następne wiekowo dziecko jest brane pod uwagę jako najstarsze. Jeśli w rodzinie jest tylko jedno dziecko, od lipca 2019 roku rodzice będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia. W tym momencie nie będzie brane już pod uwagę kryterium dochodowe. Kiedy dziecko skończy 18 lat, nie będzie można dłużej starać się o przyznawanie świadczenia z programu 500+.

Program "Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł wypłacane do 18. roku życia dziecka. Od lipca 2019 roku takie wsparcie przysługiwać będzie także na pierwsze lub jedyne dziecko wychowujące się w rodzinie bez względu na dochody.

» WIĘCEJ INFORMACJI: PROGRAM RODZINA 500 PLUS

Jak złożyć wniosek 500+ przez bank: Santander, ING, Pekao SA, PKO BP i inne?

RadioZET.pl/KP