Zamknij

Bon żłobkowy 2018: wniosek, warunki, kryterium dochodowe, terminy

Redakcja
08.06.2018 16:11
Warszawski bon żłobkowy 2018 - warunki, kryterium dochodowe, wniosek, terminy, informacje
fot. pixabay.com

Wniosek o warszawski bon żłobkowy mogą składać wszyscy rodzice, którzy spełniają warunki, aby otrzymać dofinansowanie. Od 1 czerwca o jego przyznanie mogą starać się też rodziny z wyższym dochodem na jedną osobę. Sprawdzamy szczegółowe warunki i terminy składania wniosków o bon żłobkowy w Warszawie.

Warszawski bon żłobkowy - wniosek, warunki: jakie dokumenty należy wypełnić, aby otrzymać świadczenie? Sprawdzamy najważniejsze informacje dla rodziców.

Bon żłobkowy - warunki, kryterium dochodowe, terminy

Do końca sierpnia 2018 roku można jeszcze składać wnioski o bon żłobkowy i ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2017/2018. Na rok szkolny 2017/2018 obowiązuje kryterium dochodowe 1922 zł netto. Aby otrzymać świadczenie, dziecko musi być na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku lub chodzić do miejskiej placówki. Bon żłobkowy otrzymają ci, którzy spełniają dodatkowo poniższe warunki:

  • pracują, mieszkają i płacą podatki w Warszawie
  • nie są na urlopie wychowawczym
  • dochody nie przekraczają 2883zł netto na osobę w rodzinie (dotyczy wniosków na rok szkolny 2018/2019)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 czerwca 2018 roku. Bon żłobkowy jest przyznawany na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia go wychowaniem przedszkolnym, nie później niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia.

» 300+ wyprawka dla dziecka: wniosek - od kiedy i gdzie złożyć? [TERMINY]

Wniosek o bon żłobkowy 2018 - jak wypełnić dokumenty?

Aby otrzymać warszawski bon żłobkowy, wniosek należy wypełnić online na stronie internetowej bonzlobkowy.um.warszawa.pl. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię umowy zawartej z placówką niepubliczną
  • zaświadczenie o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej i niekorzystaniu z urlopu wychowawczego
  • zaświadczenia z placówki niepublicznej, świadczącej opiekę nad dzieckiem o wysokości dofinansowania na dziecko jego działalności

Dokładna instrukcja i wzór PDF, jak wypełnić wniosek o bon żłobkowy można znaleźć

w tym podręczniku dla wnioskodawców

 udostępnionym przez Urząd Miejski w Warszawie. Wypłata bonu żłobkowego zostaje przekazana na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy. 

Warto także wiedzieć, że bon żłobkowy nie przysługuje na dziecko objęte opieką w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę albo na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę, a także na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem.

» Wyprawka 300 plus dla uczniów - od kiedy i dla kogo wypłaty? [WARUNKI] 

RadioZET.pl/bonzlobkowy.um.warszawa.pl/KP