Zamknij

Co się dzieje, gdy umiera prezydent miasta lub burmistrz?

Redakcja
18.01.2019 13:18
Co się dzieje, gdy umiera prezydent miasta lub burmistrz?
fot. Shutterstock

Po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku i śmierci prezydenta Pawła Adamowicza wiele osób zastanawia się, co dzieje się w takiej sytuacji i kto będzie sprawował jego obowiązki. Sprawdzamy, co dzieje się, gdy umiera prezydent miasta lub burmistrz i jakie są procedury.

Co dzieje się, gdy umiera prezydent miasta lub burmistrz? Jakie są procedury, kto przejmuje obowiązki, kiedy zarządzane są nowe wybory? Sprawdzamy, jakie kroki są podejmowane po śmierci prezydenta miasta lub burmistrza.

» Paweł Adamowicz nie żyje. Prezydent Gdańska zmarł po ataku nożownika

W niedzielny wieczór podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został trzykrotnie ugodzony nożem. Walka o jego życie trwała kilkanaście godzin. Prezydent zmarł w poniedziałek. O śmierci Pawła Adamowicza w imieniu lekarzy poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

» Jerzy Owsiak rezygnuje z funkcji szefa Fundacji WOŚP po informacji o śmierci Pawła Adamowicza

Co się dzieje, gdy umiera prezydent miasta lub burmistrz?

O tym, w jakich sytuacjach mandat pochodzącego z powszechnych wyborów organu wykonawczego gminy wygasa z mocy prawa, mówią przepisy Ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Jak wynika z treści jej art. 26 ust. 1 następuje to wskutek: odmowy złożenia ślubowania; niezłożenia w terminach ustawowych oświadczeń majątkowych; pisemnego zrzeczenia się mandatu; utraty praw wyborczych i inne. Przyczyną wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest również śmierć osoby piastującej to stanowisko.

» Pogrzeb Pawła Adamowicza - kiedy, gdzie i o której uroczystości pogrzebowe? «

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej przyczyn wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powoduje konieczność podjęcia przez właściwe podmioty określonych działań, których celem jest obsadzenie wakatu na tym stanowisku, czyli - co do zasady - przeprowadzenia przedterminowych wyborów.

» Żałoba narodowa - co oznacza, ile trwa, czy otwarte sklepy? «

Jakie kroki są podejmowane po śmierci prezydenta miasta lub burmistrza?

Pierwszym krokiem jest wygaszenie mandatu zmarłego burmistrza miasta przez radnych miasta. W przypadku śmierci prezydenta miasta lub burmistrza wygaśnięcie mandatu stwierdza rada gminy, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. 

Uchwałę o wygaśnięciu mandatu wójta w przypadku śmierci prezydenta miasta lub burmistrza przewodniczący rady gminy niezwłocznie przesyła wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.

Następnie na przekazany niezwłocznie wniosek wojewody premier wyznacza osobę do pełnienia funkcji burmistrza za pośrednictwem Ministra Administracji i Cyfryzacji. Ustawa nie przewiduje terminu, do którego taka osoba powinna być wyznaczona.

Do dnia objęcia funkcji przez nowo wybranego burmistrza jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez premiera.

W przypadku wygaśnięcia mandatu burmistrza lub prezydenta miasta po jego śmierci należy przeprowadzić przedterminowe wybory na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz w ustawie - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Są jednak wyjątki, kiedy takich wyborów nie przeprowadza się. Dzieje się tak między innymi, jeżeli ich data miałaby przypaść w ciągu sześciu miesięcy przed zakończeniem kadencji.

RadioZET.pl/rp.pl/KP