Zamknij

Czy WF i zachowanie wlicza się do średniej i ma wpływ na czerwony pasek na świadectwie?

11.06.2021 14:22
Czy WF i zachowanie wlicza się do średniej i ma wpływ na czerwony pasek na świadectwie?
fot. KAROLINA MISZTAL/REPORTER / East News

Co roku, gdy zbliża się koniec semestru lub zakończenie roku szkolnego, wielu uczniów zastanawia się, które przedmioty wliczają się do średniej i mają wpływ na otrzymanie tak zwanego czerwonego paska na świadectwie. W związku z tym sprawdzamy, czy oceny z WFu i zachowania liczą się do średniej w 2021 roku.

Tradycyjnie przed zakończeniem roku szkolnego 2021, wielu uczniów zaczyna zastanawiać się, czy ocena z WFu wlicza się do średniej. Sprawdzamy, z których przedmiotów oceny mają wpływ na czerwony pasek i czy WF oraz zachowanie wliczają się do średniej w 2021 roku.

Czy WF wlicza się do średniej na koniec roku?

Informacji o tym, czy WF liczy się do średniej w 2021 roku, szczególnie zainteresowane są osoby, które starają się o czerwony pasek. Również dla uczniów, którzy mogą mieć problem ze zdaniem do następnej klasy, taka informacja może być cenna. Jak wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej, ocena z WFu wlicza się do średniej 2021, zarówno w szkole podstawowej, liceum, jak i technikum. Oznacza to, że ocena z tego przedmiotu znajdzie się na świadectwie szkolnym i ma wpływ na uzyskanie czerwonego paska.

Świadectwo z paskiem - warunki, wymagania, kryteria, średnia

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli uczeń posiada zwolnienie lekarskie i nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego. Wówczas na świadectwie znajduje się odpowiednia informacja, a ocena z tego przedmiotu nie jest wliczana do średniej.

Czy religia wlicza się do średniej ocen?

Ocena z zachowania - czy ma wpływ na czerwony pasek na świadectwie?

W przypadku oceny z zachowania należy pamiętać, że choć nie liczy się ona do średniej, ma wpływ na otrzymanie czerwonego paska. Aby otrzymać promocję do następnej klasy lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem, uczeń musi mieć na świadectwie ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. Oprócz tego średnia arytmetyczna ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych musi wynosić co najmniej 4,75. Warto jednak wiedzieć, że oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

Świadectwo z paskiem: od jakiej średniej można uzyskać czerwony pasek?

Należy także pamiętać, że jeśli uczeń uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się również roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

RadioZET.pl