Zamknij

Czy kina są otwarte? Nowe obostrzenia od 12 lutego [LUTY 2021]

17.02.2021 15:00
Czy kina są otwarte? Czy są otwarte kina? [LUTY 2021]
fot. Mateusz Grochocki/East News

Czy kina są otwarte? Od 12 lutego część obowiązujących obostrzeń została zniesiona. Znów zaczęły działać filharmonie i teatry, a także otwarto opery. Sprawdzamy, czy zniesienie obostrzeń dotyczyło także kin.

Czy kina są otwarte? [LUTY 2021]

Kina od 12 lutego są otwarte. Tego dnia przestały obowiązywać także obostrzenia dotyczące teatrów, filharmonii i oper. Jedyne zakazy, które zostały utrzymane, dotyczą limitu miejsc, zakrywania ust i nosa maseczką oraz zakazu konsumpcji. Na widowni w kinach co drugie miejsce może być zajęte.

Otwarcie jest warunkowe, na razie na dwa tygodnie. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie monitorował wpływ zmian w ograniczeniach na ewentualny wzrost poziomu zakażeń” – czytamy na stronie gov.pl.

Zaostrzenie restrykcji już pewne. Jest pierwsza branża do zamknięcia

Czy kina są otwarte? [2021]

Decyzję o otwarciu kina podejmuje osoba, która nim zarządza. Przed i po projekcji obowiązują zasady sanitarne, które przygotowało ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. Oto najważniejsze punkty tych wytycznych:

Ograniczenie liczby widzów w kinie: 

 • Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem: zakrywania ust i nosa przez widzów, udostępnienia przez kino widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;

Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

 • widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia; widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zachowanie przed i po pokazie filmowym:

Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu biletów on-line) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

Dodatkowe zalecenia związane z udziałem w seansie:

 • obowiązek założenia maseczki (zasłonięcia ust i nosa);
 • wyposażenie pracowników kin w środki ochrony indywidualnej, w tym przyłbice/maski ochronne, środki do dezynfekcji rąk. W przypadku bezpośredniej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się stosowanie przegrody mechanicznej, np. pleksiglas. Zalecane jest mycie rąk lub dezynfekowanie ich po bezpośrednim kontakcie z klientem lub jego rzeczami osobistymi;
 • ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym;
 • obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przed wejściem na teren kina;
 • w przypadku obiektów posiadających jedno wejście - w miarę możliwości ustalenie odrębnych godzin wejścia dla poszczególnych seansów;
 • opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu;
 • udostępnienie największej możliwej liczby wyjść, aby zapewnić zachowanie dystansu między widzami;
 • wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i niewyposażonych w filtry HEPA; w zakresie postępowań z systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi - postepowanie zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH (dostępnymi w załączniku poniżej);
 • umieszczenie w widocznym miejscu (np. na stronach www) komunikatu informującego o podjętych działaniach zapobiegawczych, zapewniających bezpieczeństwo osobiste każdego z widzów;
 • preferowanie sprzedaży biletów online.

Kosiniak-Kamysz: od piątku rząd powinien otworzyć całą gospodarkę
RadioZET.pl/gov.pl/PAB