Zamknij

Czy można mieć czerwony pasek z dobrym zachowaniem lub z bardzo dobrym?

11.06.2021 14:26
Czy można mieć czerwony pasek z dobrym zachowaniem lub z bardzo dobrym?
fot. Maciej Goclon/East News

Wielu uczniów tuż przed zakończeniem roku szkolnego zastanawia się, czy można mieć czerwony pasek z dobrym zachowaniem lub z bardzo dobrym. Uczniowie począwszy od czwartej klasy podstawowej mogą ukończyć szkołę lub uzyskać promocję do kolejnej klasy z wyróżnieniem. Sprawdzamy, jakie są kryteria i warunki, aby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem oraz jaka jest wymagana ocena z zachowania.

Czy można mieć czerwony pasek z dobrym zachowaniem lub z bardzo dobrym? Sprawdzamy informacje dla uczniów przed zakończeniem roku szkolnego, czyli m.in. jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadectwo z wyróżnieniem.

Czy WF i zachowanie wlicza się do średniej i ma wpływ na czerwony pasek na świadectwie?

Czy można mieć czerwony pasek z dobrym zachowaniem?

Przypomnijmy, że aby uzyskać na świadectwie w szkole podstawowej, liceum czy technikum "czerwony pasek", średnia arytmetyczna ocen musi wynosić co najmniej 4,75. Na świadectwo z paskiem zachowanie również ma wpływ. Promocję do następnej klasy lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem mogą otrzymać uczniowie, którzy otrzymali z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą. Oznacza to, że niestety nie można uzyskać świadectwa z czerwonym paskiem z dobrym zachowaniem.

Czy religia wlicza się do średniej ocen

Czy można mieć czerwony pasek z zachowaniem bardzo dobrym?

Wielu uczniów zastanawia się również, czy można mieć zachowanie bardzo dobre, aby otrzymać czerwony pasek. Tacy uczniowie oczywiście nadal mogą walczyć o uzyskanie świadectwa z czerwonym paskiemWarunki i wszelkie inne sprawy związane z możliwością otrzymania świadectwa z czerwonym paskiem reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Świadectwo z paskiem - jaka średnia i od ilu można mieć czerwony pasek

Jest tam również zapis dotyczący zachowania, jednak nie wyklucza on możliwości uzyskania promocji z wyróżnieniem w przypadku otrzymania oceny bardzo dobrej z zachowania - a wręcz przeciwnie. Jak wspomnieliśmy wcześniej - promocję do następnej klasy lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem mogą otrzymać uczniowie, którzy otrzymali z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą. Oznacza to, że na świadectwo z czerwonym paskiem wystarczy średnia równo 4,75 oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe.

Czy można mieć czerwony pasek z 3 na świadectwie? Czy można zdobyć biało-czerwony pasek z oceną dostateczną? [WARUNKI]

RadioZET.pl/men.gov.pl