Zamknij

Czytanie na 27 września 2020 - czytania liturgiczne i Ewangelia na niedzielę 27.09

25.09.2020 11:23
Czytanie na 27 września 2020 - czytania liturgiczne i Ewangelia na niedzielę 27.09
fot. PIXABAY

Czytanie na 27 września 2020 to temat, na który informacji poszukuje wiele osób. W najbliższą niedzielę przypada dwudziesta szósta niedziela zwykła, a w Kościele będzie można usłyszeć słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje i przedstawiamy czytania liturgiczne i Ewangelię na niedzielę, 27 września 2020.

Czytanie na niedzielę, 27 września 2020 - pierwsze i drugie czytanie, Psalm, Ewangelia. Przedstawiamy szczegółowe informacje oraz sprawdzamy, jak dokładnie brzmi czytanie liturgiczne i Ewangelia na 27.09.2020.

Czytanie na niedzielę, 27 września 2020 

Wiele osób poszukuje w sieci czytania na 27 września 2020. W tym dniu wypada dwudziesta szósta niedziela zwykła, a księża założą szaty koloru zielonego. W Kościele podczas mszy świętej będzie można usłyszeć pierwsze czytanie Ez 18, 25-28, Psalm 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 6a), drugie czytanie Flp 2, 1-11 oraz Ewangelię według Świętego Mateusza 21, 28-32.

Czytanie na 27 września 2020 - czytania liturgiczne i Ewangelia na niedzielę 27.09

Poniżej zamieszczamy czytanie na 27 września 2020 - pierwsze i drugie czytanie, Psalm i Ewangelię.

  • Pierwsze czytanie na 27 września 2020 - Ez 18, 25-28

Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?

Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.

  • Psalm na 27 września 2020 - 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 6a)

REFREN: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

-----------------

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

-----------------

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,

na swoją miłość, która trwa od wieków.

Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,

lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,

ze względu na dobroć Twą, Panie.

-----------------

Dobry jest Pan i łaskawy,

dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

Pomaga pokornym czynić dobrze,

uczy ubogich dróg swoich

-----------------

  • Drugie czytanie na 27 września 2020 -  Flp 2, 1-11

Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli - jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie - dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.

  • Aklamacja na 27 września 2020 - Por. J 10, 27

Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

  • Ewangelia na 27 września 2020 - Mt 21, 28-32

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

RadioZET.pl/pustyniawmiescie.pl