Zamknij

Deklaracja maturalna 2019 - do kiedy termin wprowadzania zmian i dla absolwentów?

Redakcja
04.02.2019 12:49
Deklaracja maturalna 2019 - do kiedy i jak wypełnić deklarację na maturę 2019?
fot. Shutterstock

Deklaracja maturalna 2019 to dokument, który musi złożyć każdy uczeń chcący przystąpić do egzaminu dojrzałości w maju. Sprawdzamy, do kiedy należy złożyć ostateczną wersję dokumentu, do kiedy można wprowadzać poprawki i jaki termin złożenia deklaracji maturalnej obowiązuje absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Deklaracja maturalna 2019 - do kiedy można zmienić i jak wypełnić deklarację na maturę 2019? Do kiedy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą składać deklaracje maturalne 2019? Sprawdzamy wszystkie najważniejsze informacje dla uczniów przed zbliżającym się egzaminem dojrzałości.

Deklaracja maturalna - do kiedy można wnosić poprawki? [MATURA 2019]

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, czyli m.in. liceów i techników musieli złożyć wstępną deklarację maturalną najpóźniej do 1 października 2018 roku. Terminowe złożenie dokumentów zapewni im możliwość podejścia do egzaminu dojrzałości w maju.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy przyszły maturzysta chciałby wprowadzić zmiany do deklaracji maturalnej 2019. Do kiedy może to zrobić? Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej 2019 przypada na czwartek, 7 lutego 2019 roku. Do tego czasu można jeszcze na spokojnie przemyśleć swoją decyzję i zastanowić się, które przedmioty chcemy zdawać na maturze w maju 2019.

» Matura 2019: TERMINY CKE - matematyka, polski, angielski [HARMONOGRAM]

Deklaracja maturalna dla absolwentów 2019 - kiedy trzeba dostarczyć do szkoły?

W przypadku absolwentów deklaracja maturalna 2019 i wzór dokumentu zależy przede wszystkich od roku, w którym ukończył on szkołę. Inaczej będzie wyglądać deklaracja maturalna 2019 dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę przed rokiem szkolnym 2014/2015, a inaczej dla uczniów, którzy ukończyli szkołę w późniejszych latach.

Najważniejszy jest jednak termin dostarczenia deklaracji maturalnej 2019 do wybranej przez nas szkoły. Niezależnie od tego, czy uczeń jest absolwentem i zamierza poprawić wybrane przedmioty, czy podchodzi po raz pierwszy raz do matury, wszystkich obowiązuje jeden wspólny ostateczny termin dostarczenia dokumentów. Jest to czwartek, 7 lutego 2019 roku. Warto także pamiętać, że dla absolwentów z lat szkolnych 2014/2015 - 2017/2018 (lub wcześniejszych) złożenie deklaracji wstępnej nie jest obowiązkowe.

Jak wypełnić deklarację maturalną 2019?

Deklaracja maturalna to dokument, który składa się łącznie z trzech części. Pierwsza z nich dotyczy danych osobowych ucznia i informacji na temat szkoły, do której uczęszcza.

W drugiej części wpisujemy nazwy obowiązkowych przedmiotów maturalnych, do których musi podejść każdy uczeń. Są to egzaminy na poziomie podstawowym z matematyki, z języka polskiego pisemnego i ustnego oraz z wybranego języka obcego.

W trzeciej części formularza znajdziemy pola dotyczące egzaminów dodatkowych. Każdy maturzysta musi zdecydować się przynajmniej na jeden test na poziomie rozszerzonym. Maksymalnie można podejść do sześciu takich przedmiotów.

Wzór deklaracji maturalnej 2019 można znaleźć na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Deklaracje maturalne składa się po to, aby poinformować Centralną Komisję Egzaminacyjną, Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz naszą szkołę (liceum lub technikum), jakie przedmioty na poziomie podstawowym i rozszerzonym uczeń chce zdawać podczas egzaminów dojrzałości. Pozwala to nie tylko przygotować placówkom sale na testy i odpowiednią liczbę arkuszy, ale także stworzyć statystyki informujące o tym, ile osób w danym roku podchodzi do matury.

RadioZET.pl/maturzysta.dlastudenta.pl/KP