Zamknij

Deklaracja maturalna 2020 - do kiedy składanie i do kiedy termin wprowadzania zmian?

Karolina Piotrowska
03.02.2020 12:15
Deklaracja maturalna 2020 - do kiedy składanie i do kiedy termin wprowadzania zmian?
fot. Shutterstock

Deklaracja maturalna 2020 to dokument, który musi złożyć każdy uczeń chcący przystąpić do egzaminu dojrzałości w maju. Sprawdzamy, do kiedy należy złożyć ostateczną wersję dokumentu, do kiedy można wprowadzać poprawki i jaki termin złożenia deklaracji maturalnej obowiązuje absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Deklaracja maturalna 2020 - do kiedy można złożyć, zmienić wybór i jak wypełnić deklarację na maturę 2020? Do kiedy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą składać deklaracje maturalne 2020? Sprawdzamy wszystkie najważniejsze informacje dla uczniów przed zbliżającym się egzaminem dojrzałości.

Deklaracja maturalna - do kiedy złożyć i do kiedy można wnosić poprawki? [MATURA 2020]

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, czyli m.in. liceów i techników musieli złożyć wstępną deklarację maturalną najpóźniej do 30 września 2019 roku. Terminowe złożenie dokumentów zapewni im możliwość podejścia do egzaminu dojrzałości w maju.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy przyszły maturzysta chciałby wprowadzić zmiany do deklaracji maturalnej 2020. Do kiedy może to zrobić? Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej 2019 przypada na piątek, 7 lutego 2020 roku. Do tego czasu można jeszcze na spokojnie przemyśleć swoją decyzję i zastanowić się, które przedmioty uczeń chce zdawać na maturze w maju 2020.

Matura 2020: data, termin. Kiedy będą egzaminy maturalne? [CKE]

Deklaracja maturalna dla absolwentów 2020 - kiedy trzeba dostarczyć do szkoły?

W przypadku absolwentów deklaracja maturalna 2020 i wzór dokumentu zależy przede wszystkich od roku, w którym ukończył on szkołę. Inaczej będzie wyglądać deklaracja maturalna 2020 dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę przed rokiem szkolnym 2014/2015, a inaczej dla uczniów, którzy ukończyli szkołę w późniejszych latach.

Najważniejszy jest jednak termin dostarczenia deklaracji maturalnej 2020 do wybranej przez nas szkoły. Niezależnie od tego, czy uczeń jest absolwentem i zamierza poprawić wybrane przedmioty, czy podchodzi po raz pierwszy raz do matury, wszystkich obowiązuje jeden wspólny ostateczny termin dostarczenia dokumentów. Jest to piątek, 7 lutego 2020 roku. Warto także pamiętać, że dla absolwentów z lat szkolnych 2014/2015 - 2018/2019 (lub wcześniejszych) złożenie deklaracji wstępnej nie jest obowiązkowe.

Jak wypełnić deklarację maturalną 2020? [WZÓR]

Deklaracja maturalna to dokument, który składa się łącznie z trzech części. Pierwsza z nich dotyczy danych osobowych ucznia i informacji na temat szkoły, do której uczęszcza.

W drugiej części wpisujemy nazwy obowiązkowych przedmiotów maturalnych, do których musi podejść każdy uczeń. Są to egzaminy na poziomie podstawowym z matematyki, z języka polskiego pisemnego i ustnego oraz z wybranego języka obcego.

W trzeciej części formularza znajdziemy pola dotyczące egzaminów dodatkowych. Każdy maturzysta musi zdecydować się przynajmniej na jeden test na poziomie rozszerzonym. Maksymalnie można podejść do sześciu takich przedmiotów.

Wzór deklaracji maturalnej 2020 można znaleźć na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Łącznie istnieje aż 5 różnych rodzajów deklaracji maturalnej 2020 w zależności od sytuacji danego ucznia. Są to odpowiednio:

DEKLARACJA 1A - DLA:

 • ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego
 • absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie
 • absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019

DEKLARACJA 1B - DLA:

 • absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona
 • absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 • absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
 • osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
 • absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości
 • osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

DEKLARACJA 1C - DLA:

 • absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)

DEKLARACJA 1D - DLA:

 • absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

DEKLARACJA 1E - DLA:

 • absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

Deklaracje maturalne składa się po to, aby poinformować Centralną Komisję Egzaminacyjną, Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz naszą szkołę (liceum lub technikum), jakie przedmioty na poziomie podstawowym i rozszerzonym uczeń chce zdawać podczas egzaminów dojrzałości. Pozwala to nie tylko przygotować placówkom sale na testy i odpowiednią liczbę arkuszy, ale także stworzyć statystyki informujące o tym, ile osób w danym roku podchodzi do matury.

Matury 2020 - ZASADY i procedury: jak wygląda matura i co można mieć na egzaminie?

RadioZET.pl/maturzysta.dlastudenta.pl/KP