Zamknij

Do kiedy są ważne legitymacje studenckie 2020?

30.11.2020 13:41
Do kiedy są ważne legitymacje studenckie 2020?
fot. SHUTTERSTOCK

Do kiedy są ważne legitymacje studenckie? Informacji na ten temat szuka wiele osób, a przede wszystkim studenci, którzy nie są pewni, kiedy traci ważność ich legitymacja. Przedstawiamy szczegółowe informacje oraz sprawdzamy najważniejsze informacje dla studentów.

Do kiedy są ważne legitymacje studenckie? Kiedy stracą swoją ważność? Do kiedy ich ważność została wydłużona? Co warto wiedzieć na ten temat? Odpowiadamy na pojawiające się zapytania, przedstawiamy szczegółowe informacje oraz sprawdzamy, do kiedy są ważne legitymacje studenckie w 2020 roku.

Do kiedy są ważne legitymacje studenckie 2020?

Informacje na temat tego, do kiedy są ważne legitymacje studenckie 2020, szczególnie interesują wiele osób. Temat ten poruszany jest przede wszystkim przez studentów, którzy nie są pewni, kiedy traci ważność ich legitymacja. Otóż normalnie legitymacje tracą ważność z dniem 31 marca. Aby je przedłużyć, trzeba zgłosić się do dziekanatu i uzyskać odpowiednią naklejkę lub pieczątkę. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa w Polsce i na świecie zasady te jednak zostały zmienione.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czwartek 12 marca 2020 roku podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została wydłużona bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni.

Czy zamkną szkoły w październiku 2020 przez koronawirusa?

Legitymacje studenckie - do kiedy ważne?

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej, legitymacje studenckie początkowo miały być ważne do 29 listopada 2020.

Ograniczenie funkcjonowania uczelni trwa do 30 września 2020 r. Termin ten wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z § 1 rozporządzenia z 21 maja 2020 r. funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zostało ograniczone na obszarze kraju do 30 września 2020 r. Analogiczne rozporządzenia zostały również wydane przez pozostałych ministrów nadzorujących uczelnie.

Nie przewiduje się przedłużenia ograniczenia funkcjonowania uczelni poprzez wydawanie kolejnego rozporządzenia. Tym samym okres 60 dni upływa 29 listopada. Regulacje wewnątrzuczelniane dotyczące organizacji kształcenia w uczelni nie mają wpływu na ważność legitymacji studenckich.

Termin ważności legitymacji studenckich po raz kolejny jednak został wydłużony. Jak czytamy na stronie rządowej, legitymacjektórych ważność na mocy ww. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r., pozostają ważne. 

Data, kiedy legitymacje studenckie stracą ważność, nie została jeszcze ustalona.

RadioZET.pl/gov.pl