Zamknij

Drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP - co oznacza, dlaczego został wprowadzony?

Redakcja
11.02.2019 10:01
Drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP - co oznacza, dlaczego został wprowadzony?
fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER/EASTNEWS

Drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP wprowadzony został przez premiera Mateusza Morawieckiego na terenie Warszawy. Będzie on obowiązywał przez 5 dni, począwszy od 11 lutego 2019. Dlaczego wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP i co on oznacza? Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

Drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP w Warszawie - kiedy będzie obowiązywał? Co to oznacza? Na czym polega? Czy wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego przez Mateusza Morawieckiego wiąże się z jakimś zagrożeniem? Odpowiadamy na zadawane pytania i przedstawiamy najważniejsze informacje.

Drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP - dlaczego został wprowadzony?

Premier Mateusz Morawiecki wprowadził drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP. Obowiązywać on będzie na terenie Warszawy w dniach 11-15 lutego 2019, w związku z konferencją na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, która będzie mieć miejsce w stolicy 13 i 14 lutego. Szczegółowe informacje o wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP w Warszawie zamieścił Grzegorz Świszcz, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sobotę 9 lutego na swoim profilu na Twitterze.

Z kolei w czwartek, 7 lutego pojawiła się informacja o wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego ALFA na terenie Warszawy. Podobnie jak drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP obowiązywać będzie w dniach 11-15 lutego.

Co oznacza drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP?

Informacji o tym, co oznacza drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP i z czym się wiąże, poszukuje wielu mieszkańców Warszawy i nie tylko. Alarm ten wprowadzony zostaje w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP to drugi z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

» Ambasador Izraela: Iran to nie jest partner do rozmów, to zagrożenie dla bezpieczeństwa «

Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego powinni m.in:

  • monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
  • sprawdzać dostępność usług elektronicznych;
  • dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów;
  • poinformować pracowników instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności dotyczy to pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów;
  • sprawdzić kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami, które biorą udział w reagowaniu kryzysowym;
  • dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP;
  • sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;
  • informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji;
  • zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
  • wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

RadioZET.pl/rcb.gov.pl/JW