Zamknij

Egzamin zawodowy 2020 - ODPOWIEDZI, arkusze PDF, rozwiązania zadań [10.01]

Jolanta Waligóra
10.01.2020 09:35
Egzamin zawodowy 2020 - ODPOWIEDZI, arkusze PDF, rozwiązania zadań [10.01]
fot. PIXABAY

Odpowiedzi do egzaminu zawodowego 2020 oraz arkusz zamieszczone zostaną w internecie. Dzięki temu uczniowie szybko będą mogli poznać swoje wstępne wyniki z testu, co z pewnością zaoszczędzi wielu stresów i nerwów. Szczegółowe informacje o arkuszu i odpowiedziach z egzaminu zawodowego 2020, można znaleźć poniżej. 

Egzamin zawodowy 2020 - ODPOWIEDZI, arkusze PDF, rozwiązania zadań oraz inne szczegółowe informacje, można znaleźć w tym artykule. Odpowiadamy na pojawiające się zapytania oraz przedstawiamy zarówno arkusz, jak i odpowiedzi do egzaminu zawodowego 2020, 10 stycznia.

Egzamin zawodowy 2020 - ODPOWIEDZI, rozwiązania zadań [10.01]

Odpowiedzi z egzaminu zawodowego 2020 będzie można znaleźć w internecie. Dzięki temu uczniowie szybko będą mogli poznać swoje wstępne wyniki z testu, a to wszystko drogą online, bez konieczności wychodzenia z domu. Niewątpliwie pozwoli to na zaoszczędzenie wielu stresów i nerwów. Odpowiedzi z egzaminu zawodowego 2020 zamieszczone zostaną na oficjalnej stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod tym LINKIEM.

W związku z tym wielu uczniów szuka w sieci informacji na temat tego, kiedy odpowiedzi z egzaminu zawodowego 2020 CKE zostaną opublikowane. Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane w dniu 13 stycznia o godzinie 12:00 na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl

CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin zawodowy 2020 - WYNIKI: kiedy zostaną opublikowane, gdzie i jak sprawdzić?

Egzamin zawodowy 2020 ARKUSZ, odpowiedzi, zadania

Razem z odpowiedziami pod wspomnianym powyżej linku udostępniony zostanie także arkusz z egzaminu zawodowego 2020. Ponadto można tam znaleźć także arkusze i klucze odpowiedzi do testów z poprzednich lat.

Przypomnijmy, że egzamin zawodowy w 2020 roku odbędzie się w dniach 9 stycznia-15 lutego. W tym czasie planowane są zarówno egzaminy pisemne, jak i praktyczne. Wymogiem zdania egzaminu zawodowego jest zdobycie przez zdającego minimum 50 procent punktów z części pisemnej oraz co najmniej 67 procent z części praktycznej.

Część pisemna egzaminu zawodowego 2020 trwa 60 minut. Test przeprowadzony jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. 

Zagłosuj

Jak oceniasz egzamin zawodowy 2020?

Liczba głosów:

RadioZET.pl/JW