Zamknij

Egzamin zawodowy 2020 - TERMINY: kiedy odbędą się egzaminy zawodowe? [DATA]

Karolina Piotrowska
24.04.2020 14:18
Egzamin zawodowy 2020 - TERMINY: kiedy odbędą się egzaminy zawodowe? [DATA]
fot. Shutterstock

Terminy egzaminu zawodowego 2020 zostały oficjalnie ogłoszone w piątek, 24 kwietnia 2020 podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej. Znamy już szczegółowe daty i potwierdzone informacje dla zdających. W poniższym artykule zamieszczamy szczegółowy harmonogram i terminy egzaminu zawodowego 2020.

Egzamin zawodowy 2020 - TERMINY: kiedy odbędą się egzaminy zawodowe? Data, aktualne informacje dla zdających i szczegóły dotyczące egzaminu zamieściliśmy poniżej.

Egzamin zawodowy 2020 - TERMINY, data, harmonogram, informacje

Przypomnijmy, że egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎ 

Na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił, że od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych.

Na konferencji zostały również ogłoszone szczegółowe terminy egzaminu zawodowego 2020. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Kiedy odbędą się egzaminy zawodowe 2020? [TERMINY]

Szczegółowe terminy egzaminu zawodowego 2020 najprawdopodobniej pojawią się w najbliższym czasie na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Będziemy na bieżąco aktualizować ten artykuł.

Część pisemna egzaminu zawodowego trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  • ‎z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  • z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Pozostałe informacje, terminy egzaminów zawodowych 2020 i inne szczegóły na ten temat są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

RadioZET.pl/KP