Słuchaj
Robert Karpowicz, Marcin Sońta , Aga Kołodziejska
Michał Korościel
Damian Michałowski, Ewelina Pacyna
Mateusz Ptaszyński
Hubert Radzikowski
Redakcja Radia ZET
Sprawdź co graliśmy

Teraz gramy

Hymn Polski - tekst oficjalny polskiego hymnu [CAŁY TEKST DO DRUKU]

29.05.2019 13:05

Oficjalny tekst hymnu Polski jest chroniony przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jak również rozporządzenia resortowe. Poniżej znajdziecie słowa "Mazurka Dąbrowskiego" oraz najważniejsze zasady obowiązujące podczas  wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego.

Hymn Polski - TEKST oficjalny: 6 zwrotek [CAŁY TEKST DO DRUKU] fot. Adam STASKIEWICZ/East News

"Mazurek Dąbrowskiego" jest jednym z symboli państwowych i pełni wyjątkową rolę w życiu narodu. Oficjalny tekst hymnu Polski składa się z 4 zwrotek i refrenu. Autorem tekstu jest Józef Wybicki. Autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka (właściwie mazura) pozostaje nieznany. Poniżej znajdziecie oficjalny tekst hymnu Polski i zasady, które obowiązują podczas wykonywania lub odtwarzania "Mazurka Dąbrowskiego".

Hymn Polski - TEKST OFICJALNY [DO DRUKU]

"Mazurek Dąbrowskiego" jest oficjalnym hymnem Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi o tym Rozdział I, art. 28, pkt 3. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

Z kolei Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 1980 Nr 7 poz. 18), podaje jedyny obowiązujący tekst oraz zapis nutowy.

Poniżej prezentujemy oficjalny tekst hymnu Polski - SŁOWA "MAZURKA DĄBROWSKIEGO":

---------

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

 

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

 

Marsz, marsz...

 

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

 

Marsz, marsz...

 

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany -

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

 

Marsz, marsz...

---------

Jeśli nie znamy słów na pamięć, oficjalny tekst hymnu Polski warto wydrukować i mieć przy sobie w niedzielę, 11 listopada 2018 roku podczas oficjalnych obchodów Święta Niepodległości 2018. W ramach akcji "Niepodległa do hymnu" w wielu miastach w całym kraju, a także na świecie o godzinie 12.00 będzie można wspólnie zaśpiewać "Mazurka Dąbrowskiego". Więcej informacji w artykułach poniżej:

» Niepodległa do hymnu 2018 - na czym polega akcja 11 listopada i jak dołączyć?

» Święto Niepodległości 2018 - Warszawa: PROGRAM obchodów 11 listopada

Tekst hymnu Polski - zasady zachowania w czasie wykonywania

Polski hymnu jest chroniony przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jak również rozporządzenia resortowe. Ustawa z dnia 31.01.1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, w artykule 14. jasno precyzuje zasady zachowania w czasie wykonywania lub odtwarzania Mazurka Dąbrowskiego:

  • Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju.
  • Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek.
  • Mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy.
  • Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie.
  • Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.

Hymn RP odgrywany jest w czasie obchodów świąt narodowych, uroczystych apeli i zbiórek, z okazji rocznic patriotycznych, upamiętniających wydarzenia historyczne, podczas odsłonięcia pomników, a także w czasie innych uroczystości resortowych.

Już w XIX wieku w tekst pierwszej zwrotki wkradł się błąd w wersie "kiedy my żyjemy", słowo "kiedy" zaczęto zastępować słowem "póki", które określa granice czasu i dotyczy tylko tych osób, które w tym momencie je wypowiadają. Józef Wybicki użył słowa kiedy, które oznacza: "jeśli, skoro, ponieważ", przedstawiając zależność istnienia Polski od istnienia Polaków. Błąd ten został usunięty przez specjalną komisję w 1926 roku, jednak do dziś jest powielany.

W kolejnej zwrotce "Pieśni Legionów", Józef Wybicki błędnie zapisał nazwisko Czarnecki, poprawnie brzmi ono Czarniecki. Błąd występuje w rękopisie "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech". 

Błędem jest też śpiewanie w zwrotce poświęconej hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu "wrócił się/rzucił się/rzucim się przez morze". W treści naszego hymnu ten wers brzmi: "wrócim się przez morze". Podobnie jak hetman Polacy mają wracać się do Ojczyzny, gdy nastanie taka potrzeba.

W ostatniej zwrotce bardzo często błędnie śpiewane są dwa pierwsze wersy naszego hymnu. Zamiast: "Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany" wiele osób śpiewa: "Mówił ojciec do swej Basi cały zapłakany". Trudno wytłumaczyć dlaczego, bowiem tekst ten jest niezmieniony od czasów Józefa Wybickiego.

RadioZET.pl/gdansk.uw.gov.pl/KP

Oceń