Zamknij

Jacek Czaputowicz - kim jest nowy minister spraw zagranicznych?

Redakcja
09.01.2018 13:03
Jacek Czaputowicz kim jest szef MSZ
fot. EAST NEWS

Kim jest nowy minister spraw zagranicznych -  Jacek Czaputowicz? Objął tekę szefa MSZ w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego 9 stycznia 2018. Czym wcześniej się zajmował?

Nowy minister spraw zagranicznych to Jacek Czaputowicz. Kim jest i czym wcześniej zajmował się nowy szef MSZ w rządzie premiera Morawieckiego?

Kim jest Jacek Czaputowicz?

Czaputowicz to dotychczasowy podsekretarz stanu w MSZ, który znany jest m.in. z przedstawienia „ekspertyzy” podważającej ważność wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej.

„Gdy łamane są podstawowe zasady, nie można udawać, że wszystko jest w porządku. Jedynie piętnowanie niedobrych praktyk może uchronić Unię Europejską przed przekształcaniem się w instytucję, która łamie ustanowione przez siebie zasady i nie liczy się z wolą swoich członków. Ojcowie założyciele, którzy 60 lat temu podpisali traktaty rzymskie, by nam tego nie wybaczyli” - pisał wtedy.

Z wykształcenia Jacek Czaputowicz jest politologiem. Ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Potem studiował też za granicą. Ukończył studia podyplomowe m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Łukasz Szumowski - sylwetka nowego ministra zdrowia
Od lat 70. współpracował z opozycją demokratyczną, działał w „Solidarności” oraz Ruchu „Wolność i Pokój”. Wcześniej współpracował z KOR, a w stanie wojennym był internowany. W latach 1988–1990 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie.

Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczął w 1990 roku na stanowisku wicedyrektora, następnie dyrektora Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa (1990-1992). W latach 2006–2008 był dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. W latach 2008–2012 pełnił funkcję dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

W 2014 został członkiem rady programowej PiS, a od 15 września 2017 piastował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od stycznia 2017 był dyrektorem Akademii Dyplomatycznej MSZ.

Na stanowisku ministra spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zastąpi Witolda Waszczykowskiego.

RadioZEt.pl/SA

kim jest Jacek Czaputowicz; minister spraw zagranicznych; Jacek Czaputowicz; rekonstrukcja rządu