Zamknij

Kiedy stawiamy przecinek w zdaniu złożonym i w zdaniach pojedynczych? [ZASADY INTERPUNKCJI]

23.07.2020 10:56
Kiedy stawiamy przecinek w zdaniu złożonym i w zdaniach pojedynczych? [ZASADY INTERPUNKCJI]
fot. PIXABAY

Kiedy stawiamy przecinek? Informacji na ten temat szuka wiele osób, a przede wszystkim ci, którzy nie do końca są zaznajomieni z podstawowymi zasadami interpunkcji. Szczegółowe informacje dotyczące tego, kiedy stawiamy przecinek przed "a", w zdaniu złożonym, w zdaniu pojedynczym, przed "czy", przed "że", przed "albo", można znaleźć poniżej.

Kiedy stawiamy przecinek? Przed "a", w zdaniu złożonym, w zdaniu pojedynczym, przed "czy", przed "że", przed "albo". Przedstawiamy najważniejsze informacje oraz sprawdzamy podstawowe zasady interpunkcji.

Kiedy stawiamy przecinek w zdaniu złożonym i w zdaniu pojedynczym?

Informacje na temat tego, kiedy stawiamy przecinek, budzą duże zainteresowanie. Temat ten poruszany jest przede wszystkim przez te osoby, które nie do końca są zaznajomione z podstawowymi zasadami interpunkcji i nie chcą popełnić żadnego błędu interpunkcyjnego, czy to w oficjalnym piśmie, czy to w nieoficjalnej notatce. 

Otóż jest kilka zasad interpunkcji, w które jasny sposób tłumaczą, kiedy stawiamy przecinek w zdaniu złożonym i w zdaniu pojedynczym. Jeśli chodzi o zdanie złożone współrzędnie, to przecinek stawiamy wtedy, kiedy chcemy oddzielić zdanie podrzędne od zdania nadrzędnego.

Przecinek powinien być przed następującymi spójnikami: a, ale, aliści, inaczej, jednak, jednakże, jedynie, lecz, natomiast, przecież, raczej, tylko, tylko że, tymczasem, wszakże, zaś, za to, więc, dlatego, toteż, to, zatem, stąd, wobec tego, skutkiem tego, wskutek tego. 

Z kolei, jeśli mowa o zdaniu złożonym podrzędnie, to przecinek stawiamy przed spójnikami: aby, acz, aczkolwiek, albowiem, azali, aż, ażeby, bo, boć, bowiem, by, byle, byleby, chociaż, chociażby, choć, choćby, chybaby, chyba że, co, cokolwiek, czy, czyj, dlaczego, dlatego, dlatego że, dokąd, dokądkolwiek, dopiero, dopiero gdy, dopóki, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, ile, jak, jakby, jak gdyby, jaki, jakikolwiek, jakkolwiek, jako, jakoby, jako że, jakżeby, jeśli, jeśliby, jeżeli, jeżeliby, kiedy, kiedykolwiek, komu, mimo iż, mimo że, żeby.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przecinka NIE stawiamy przed następującymi spójnikami: i, oraz, albo, lub, bądź, czy, ani, ni.

Kiedy stawiamy przecinek? [ZASADY INTERPUNKCJI]

Ponadto przecinki stawiamy:

  • przed imiesłowem zakończonym na -ąc, -łszy, -wszy.
  • W wyliczeniach.

Przykładowo: Kupiłem mamie ciastka, batoniki, kwiatki i wazon.

  • Przy wyrazach powtarzających się w zdaniu.

Przykładowo: Jutro będzie bardzo, bardzo dobry dzień.

  • Przy wtrąceniach oraz dopowiedzeniach.

Przykładowo: Kolejny rok, mam nadzieję, będzie lepszy.

  • Przed tzw. spójnikami wyjaśniającymi.

Przykładowo: Na metę dobiegłem pierwszy, czyli wszystkich wyprzedziłem.

  • Przez powtórzonym spójnikiem.

Przykładowo: Albo pójdziemy do kina, albo pojedziemy do teatru.

  • Oddzielając wyrazy występujące w wołaczu.

Przykładowo: Nie bądź niegrzeczny, Janku.

Zagłosuj

Masz problemy z interpunkcją?

Liczba głosów:

RadioZET.pl