Zamknij

Kredyt studencki 2018/2019 - kto może otrzymać i jak złożyć wniosek?

Redakcja
26.09.2018 11:19
Kredyt studencki 2018/2019 - kto może otrzymać i jak złożyć wniosek? [WARUNKI]
fot. Fotolia

Kto może otrzymać kredyt studencki na rok 2018/2019? Jaka jest kwota miesięcznej raty, gdzie złożyć wniosek i co należy do niego dołączyć? Jaki jest termin składania wniosku o kredyt studencki? Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dla studentów i doktorantów.

Kredyt studencki 2018/2019 - wniosek, warunki, kto może otrzymać i gdzie złożyć dokumenty? Sprawdzamy najważniejsze informacje dla studentów, którzy chcą ubiegać się o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich na rok akademicki 2018/2019.

Wniosek o kredyt studencki 2018/2019 - gdzie złożyć?

Wniosek o kredyt studencki 2018/2019 można składać w okresie od 15 lipca do 20 października 2018 roku. Wypełnione dokumenty należy złożyć w jednym z następujących banków:

  • PKO Bank Polski S.A.,
  • Bank PEKAO S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

» Kredyt studencki 2018: PKO - warunki przyznawania, wniosek, informacje

Do wniosku o kredyt studencki 2018/2019 należy dołączyć zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

W banku należy przedstawić także dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.

Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny można uzyskać w oddziałach ww. banków.

Kredyt studencki 2018/2019 - kto może otrzymać? [WARUNKI]

W roku akademickim 2018/2019 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

  • 600 zł - rata podstawowa,
  • 800 zł albo 1000 zł - rata podwyższona,
  • 400 zł - rata obniżona.

We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

Prawo do otrzymania kredytu studenckiego mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25. roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

RadioZET.pl/nauka.gov.pl/KP