Zamknij

Kredyt studencki 2018: PKO - warunki przyznawania, wniosek, informacje

Redakcja
26.09.2018 11:07
Kredyt studencki 2017: PKO - warunki przyznawania kredytu na studiach
fot. pixabay.com

Kredyt studencki 2018 w PKO BP to jedna z najczęściej wybieranych opcji przez studentów. Oprócz tego do wyboru są także bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A. W poniższym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje i warunki przyznawania kredytu dla studentów w PKO Banku Polskim.

Kredyt studencki 2018 w PKO BP - warunki, wniosek, kryteria, wysokość raty, informacje. Zebraliśmy tu wszystko, co musisz wiedzieć, jeśli chcesz ubiegać się o kredyt studencki 2018/2019 w PKO BP - dokumenty, terminy i inne informacje.

KREDYT STUDENCKI 2018/2019: PKO - WARUNKI, informacje

Kredyt studencki 2018/2019 może być przeznaczony na dowolny cel. Mogą go otrzymać studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. Dotyczy to nie tylko studentów uczelni publicznych, ale również niepublicznych. Nie ma znaczenia, czy osoba studiuje w systemie dziennym, wieczorowym czy zaocznym.

Kredyt przeznaczony jest dla studentów, którzy ponadto spełniają następujące warunki:

  • przedstawią akceptowalne przez bank zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • udokumentują dochód na osobę w rodzinie studenta

Studenci osiągający dochód na osobę w rodzinie do 1500 zł mogą ubiegać się o 100% poręczenie kredytu, zaś osoby z dochodami do 2000 zł - o poręczenie kredytu w 90%. Za wcześniejszą spłatę kredytu, jak również za dokonywanie nadpłat nie są pobierane żadne opłaty.

Wysokość miesięcznej raty kredytu studenckiego w roku 2018/2019 wynosi 400, 600, 800 albo 1000 zł, a część kosztów pokrywana jest ze środków budżetu państwa (aż połowa odsetek).

» Kredyt studencki 2018/2019 - kto może otrzymać i jak złożyć wniosek?

Wniosek i dokumenty: kredyt studencki 2018 - PKO BP

Wniosek o kredyt studencki 2018/2019 można składać w okresie od 15 lipca do 20 października 2018 roku. Osoba ubiegająca się o kredyt studencki 2018 składa w oddziale PKO Banku Polskiego:

  • dokument potwierdzający przyjęcie na studia albo studia doktoranckie lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji
  • oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie studenta lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie w ubiegłym roku, dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta (dochody uzyskane w ostatnim roku podatkowym potwierdzone przez urząd skarbowy, inny urząd lub instytucję)
  • wniosek o udzielenie kredytu studenckiego 2018
  • zaświadczenie o studiach z uczelni/jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie  potwierdzające , że wnioskodawca jest studentem lub uczestnikiem studiów doktoranckich
  • dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu (mogą być dostarczone do oddziału przed podpisaniem umowy)

Wniosek o kredyt studencki 2018/2019 można otrzymać w wybranym oddziale banku lub wydrukować ze strony internetowej PKO. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów. Istnieje możliwość umorzenia części kredytu dla najlepszych absolwentów uczelni lub osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Więcej szczegółów można znaleźć

na stronie internetowej

.

RadioZET.pl/pkobp.pl/nauka.gov.pl/KP