Zamknij

Kwalifikacja wojskowa 2018: do kiedy trwa i które roczniki obejmie?

Redakcja
12.03.2018 09:10
Kwalifkacja wojskowa badania
fot. EAST NEWS

Kwalifikacja wojskowa 2018 trwa od 30 stycznia. Do kiedy się odbywa, kogo obejmie i jak przebiega? Oto najważniejsze informacje.

Które roczniki obejmie kwalifikacja wojskowa? Kto i gdzie musi się stawić? Te i wiele innych pytań pojawia się na temat kwalifikacji wojskowej. Szukamy odpowiedzi na te najważniejsze i sprawdzamy, czym dokładnie jest to przedsięwzięcie.

Kwalifikacja wojskowa 2018: kiedy rusza?

Jak w swoim komunikacie przypomina MSWiA, kwalifikacja wojskowa 2018 rozpoczęła się 30 stycznia. Potrwa ona do 28 kwietnia i objąć ma około 220 tys. osób. Przeprowadzana jest przy współpracy wojewodów, szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów i burmistrzów (lub prezydentów) miast.

Co to jest kwalifikacja wojskowa?

Jak czytamy w jednym z serwisów internetowych WKU, jest to "całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej".

Kto musi się stawić na kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacji wojskowej podlegają: "mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, oraz kobiety w wieku od 19 do 24 roku życia ze względu na wykształcenie". Ponadto, "do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia".

Dokładnie mówiąc, są to:

  • mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1997 i 1998, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B);
  • mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali przez powiatowe komisje lekarskie uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), a termin, na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej niezdolności do służby upłynie po 28 kwietnia 2018 r.;
  • kobiety urodzone w latach 1994-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Szczegółowe informacje o terminach i miejscach odbywania się KW w poszczególnych województwach i powiatach podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Ponadto, każdy podlegający obowiązkowej kwalifikacji wojskowej otrzyma imienne wezwanie do stawienia się we wskazane miejsce.

Ci, którzy na kwalifikację zostają wezwani po raz pierwszy, muszą zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie o kontynuacji nauki. Osoby, które już brały udział w KW, powinny zabrać: dokument potwierdzający tożsamość, bieżącą dokumentację medyczną z wynikami specjalistycznych badań z okresu ostatnich 12 miesięcy oraz książeczkę wojskową.

RadioZET.pl/mswia.gov.pl/SA