Zamknij

Kwalifikacja wojskowa 2018: jak wygląda i które roczniki obejmie?

Redakcja
18.01.2018 15:33
kwalifikacja wojskowa
fot. EAST NEWS

Kwalifikacja wojskowa 2018 rusza 30 stycznia. Przedsięwzięcie to wzbudza wiele pytań wśród młodych ludzi, którzy nie wiedzą dokładnie na czym to polega. Które roczniki obejmuje, kto powinien się stawić? Czy dotyczy też kobiet? Sprawdzamy najważniejsze informacje o tegorocznej kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2018 obejmie szereg przedsięwzięć, których celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Obejmuje ona zarówno młodych mężczyzn, jak i kobiety. Na wezwanie stawiają się osoby w ściśle określonym wieku.

Jak wygląda kwalifikacja wojskowa?

W procesie kwalifikacyjnym każdy z wezwanych przechodzi szereg różnych badań lekarskich, które wymagane są do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej w razie zaistnienia takiej konieczności. Na tej podstawie określane są tzw. kategorie zdolności, oznaczające:

-"A" - "zdolny do czynnej służby wojskowej";
-"B" - "czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej" (kategoria zdolności "B" oznacza przemijające  upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w okresie do 24 miesięcy od dnia badania);
-"D" - "niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju" ;
-"E" - "trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny".

Co zabrać ze sobą na kwalifikację wojskową?

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
    Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
  • książeczkę wojskową

Kwalifikacja wojskowa 2018 - które roczniki obejmuje?

Na tegorocznej KW stawić się muszą mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, oraz kobiety w wieku od 19 do 24 roku życia ze względu na wykształcenie". Ponadto, "do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

RadioZET.pl/MSWiA/SA