Zamknij

Kwota wolna od podatku 2019: ile wynosi, jakie są zmiany, jak obliczyć? [TABELA]

Redakcja
18.02.2019 13:59
Kwota wolna od podatku 2019: ile wynosi, jakie są zmiany, jak obliczyć? [TABELA]
fot. Shutterstock

Ile wynosi kwota wolna od podatku 2019? Tabela zawierająca poszczególne progi może być pomocna w ustaleniu kwoty wolnej od podatku 2019 w zależności od dochodów, które uzyskaliśmy w 2018 roku.

Kwota wolna od podatku 2019 - tabela: ile wynosi, kogo obowiązuje, jakie są zmiany od 2019 roku? Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dla osób, które w najbliższym czasie będą rozliczały PIT 2019 za 2018 roku i potrzebują więcej szczegółów na temat kwoty wolnej od podatku 2019 roku.

» Emerytura ZUS 2019. Ile wyniosą renty i emerytury po waloryzacji? [KWOTY]

Ile wynosi kwota wolna od podatku 2019 i kogo obowiązuje?

Kwota wolna od podatku 2019 obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej.

Do kwoty wolnej od podatku nie uprawniają:

  • przychody opodatkowane liniowo (PIT-36L)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
  • z kapitałów pieniężnych (PIT-38)
  • ze zbycia nieruchomości (PIT-39)

 Podobnie nie dają do niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania czy rozliczane ryczałtowo (np. umowy zlecenie, dzieło, umowach o wykonania utworu i innych umowach rozliczanych jako tzw. działalność wykonywana osobiście, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł).

Rozlicz PIT za darmo z Fundacją Radia ZET

Aby określić, ile wynosi kwota wolna od podatku 2019 w naszym przypadku, warto skorzystać z poniższej tabeli.

» Czy można samemu rozliczyć PIT za 2018 rok i jak to zrobić? [ROZLICZENIE PIT 2019]

Kwota wolna od podatku 2019 - TABELA

Kwota podstawy ustalenia podatków to przychód po odjęciu kosztów uzyskania oraz takich ulg podatkowych, które służą obniżeniu dochodu. Kwota 556,02 zł, 1440 zł oraz kwota wynikająca z ww. obliczeń to tzw. kwota obniżająca podatek. Stosuje się do obniżenia kwoty podatku, wyliczonej od podstawy opodatkowania, a przed odjęciem od niej kwoty ulg odliczanych od podatku (czyli przed odjęciem ulgi na dziecko 2019, składek na ubezpieczenie zdrowotne i abolicyjnej - związanej z pracą za granicą).

Dochód roczny podatnika Stawka podatku Kwota wolna
1 zł - 8 000 zł 18% minus 1 440 zł 8 000 zł
8 001 zł - 13 000 zł 18% minus kwota obniżająca Degresywna - od 8 001 zł do 3 091 zł
13 001 zł - 85 528 zł 18% minus 556,02 zł 3 091 zł
85 529 zł - 127 000 zł 32% minus kwota obniżająca Degresywna - od 3 091 zł do 0 zł
od 127 001 zł 32% Brak kwoty wolnej od podatku

Podatnik ustala dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodu), odejmuje od niego ulgi odliczane od dochodu (np. składki ZUS, rehabilitacyjną, darowizny, na Internet), po czym po zaokrągleniu tej kwoty do pełnych złotych wylicza podatek należny. Wartość zaokrąglonej do pełnych złotych podstawy opodatkowania stanowi o tym, jaką stopę podatku zastosuje oraz jakiej wartości kwotę zmniejszającą może odjąć od wyliczonego podatku (należy ją przypisać do jednego z wierszy powyższej tabeli).

Więcej informacji na temat kwoty wolnej od podatku 2019 oraz sposobów, w jaki należy ją obliczyć, można znaleźć m.in. na stronie e-pity.pl.

PIT w 2019 roku rozliczamy za przychody uzyskane w 2018 roku. Pamiętajmy, że pracodawca jest zobowiązany dostarczyć PIT 11 najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 roku za rok poprzedzający, czyli rok 2018. Zwrot podatku następuje w terminie nawet 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym.

» Składki ZUS 2019: ile wyniosą? [WYSOKOŚĆ SKŁADEK, PODWYŻKA]

RadioZET.pl/e-pity.pl/KP