Zamknij

Lista lektur w liceum 2018 - jakie obowiązują? [SPIS LEKTUR DO MATURY]

Redakcja
22.08.2018 15:12
Lista lektur w liceum 2018 - jakie obowiązują? [SPIS LEKTUR DO MATURY]
fot. Shutterstock

Lista lektur do liceum dla klasy 1., 2. i 3. Obejmuje zarówno lektury obowiązkowe, jak również uzupełniające wybierane przez nauczyciela języka polskiego. Sprawdzamy, jakie tytuły uczniowie szkół średnich będą musieli przeczytać, aby dobrze przygotować się do matury.

Lista lektur 2018 - LICEUM: klasa 1., 2. i 3. Jakie lektury na poziomie podstawowym trzeba znać, a jakie obowiązują na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym? Poniżej prezentujemy szczegółową listę lektur 2018 dla liceum. Znajdują się na niej pozycje obowiązkowe, jak również tytuły lektur uzupełniających, z których w każdym roku szkolnym obowiązkowo muszą być zrealizowane minimum dwie.

Więcej informacji na temat listy lektur do liceum można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

» Nowa lista lektur dla szkół ponadpodstawowych

Lektury - liceum 2018: klasa 1., 2., 3. OBOWIĄZKOWE - POZIOM PODSTAWOWY

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 4. Sofokles, Antygona;
 5. Horacy – wybrane utwory;
 6. Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 10. Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
 11. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 13. wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 14. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 15. William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 16. Molier, Skąpiec;
 17. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 18. Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 19. Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 20. Juliusz Słowacki, Kordian, wybranewiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
 21. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 22. Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 23. Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 24. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 25. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 26. Adam Asnyk, wybór wierszy;
 27. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 28. wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
 29. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 30. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
 31. Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
 32. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 33. wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
 34. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 35. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 36. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 37. wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
 38. Albert Camus, Dżuma;
 39. George Orwell, Rok 1984;
 40. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
 41. Sławomir Mrożek, Tango;
 42. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 43. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 44. Antoni Libera, Madame;
 45. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 46. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 47. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
 48. wybrane utwory okresu stanu wojennego;
 49. powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

» Lista lektur 2018 w szkole podstawowej - jakie lektury są obowiązkowe?

Lektury - liceum 2018: klasa 1., 2., 3. OBOWIĄZKOWE - POZIOM ROZSZERZONY

Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 2. Platon, Państwo (fragmenty);
 3. Arystofanes, Chmury;
 4. Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;
 5. Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
 6. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 7. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 8. François Villon, Wielki testament (fragmenty);
 9. François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
 10. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 11. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 12. Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty);
 13. William Szekspir, Hamlet;
 14. wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
 15. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 16. Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
 17. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 18. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 19. Franz Kafka, Proces (fragmenty);
 20. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 21. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 22. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 23. Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;
 24. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
 25. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
 26. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 27. wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze);
 28. wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

» Dni wolne od szkoły - kiedy wypadają? [KALENDARZ SZKOLNY 2018/2019]

Lektury - liceum 2018: klasa 1., 2., 3. UZUPEŁNIAJĄCE - POZIOM PODSTAWOWY

 1. Sofokles, Król Edyp;
 2. Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);
 3. Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);
 4. Giovanni Boccaccio, Sokół;
 5. Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);
 6. Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);
 7. Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);
 8. Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);
 9. Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I);
 10. Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);
 11. Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;
 12. Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);
 13. Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
 14. Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
 15. Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty);
 16. Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
 17. Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);
 18. George Byron, Giaur (fragmenty);
 19. Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;
 20. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
 21. Maria Konopnicka, wybór wierszy;
 22. Stefan Żeromski, Echa leśne;
 23. Zofia Nałkowska, Granica;
 24. Tadeusz Peiper, wybór wierszy;
 25. Joseph Conrad, Lord Jim;
 26. Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy;
 27. Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);
 28. Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);
 29. Jan Józef Szczepański, Święty;
 30. Tadeusz Różewicz, Kartoteka;
 31. Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);
 32. Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);
 33. Stanisław Lem, Wizja lokalna;
 34. Samuel Beckett, Czekając na Godota;
 35. Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;
 36. Eugène Ionesco, Lekcja

lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Lektury - liceum 2018: klasa 1., 2., 3. UZUPEŁNIAJĄCE - POZIOM ROZSZERZONY

 1. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);
 2. Tomasz Morus, Utopia (fragmenty);
 3. Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;
 4. Wolter, Kandyd (fragmenty);
 5. Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty);
 6. wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, Victor Hugo, Nędznicy, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);
 7. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima);
 8. Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;
 9. Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;
 10. Gustaw Herling-Grudziński, Wieża;
 11. Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy;
 12. Bohumil Hrabal– wybrane opowiadania;
 13. Wiesław Myśliwski, Widnokrąg;
 14. Julian Stryjkowski, Austeria;
 15. Umberto Eco, Imię róży;
 16. wybrane wiersze poetów polskich i obcych;
 17. wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;
 18. wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku

lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Dodatkowo uczniów na maturze obowiązują także dzieła teatralne i filmowe. Lista zalecanych przez MEN tytułów to:

 1. Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;
 2. Amadeusz, reż. Miloš Forman;
 3. Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski, wybrane filmy z cyklu;
 4. Dziady, reż. Konrad Swinarski;
 5. Elektra, reż. Piotr Chołodziński;
 6. Emigranci, reż. Kazimierz Kutz;
 7. Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski;
 8. Kordian, reż. Jerzy Englert;
 9. Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki;
 10. Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło;
 11. Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński;
 12. Noc listopadowa, reż. Andrzej Wajda;
 13. Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak;
 14. Rewizor, reż. Jerzy Gruza;
 15. Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has;
 16. Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Zygmunt Hübner;
 17. Sanatorium pod klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has;
 18. Śluby panieńskie, reż. Andrzej Łapicki;
 19. Wizyta starszej pani, reż. Jerzy Gruza;
 20. Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk;
 21. Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda.

Opublikowana została także lista tekstów polecanych do samokształcenia:

 1. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. Jerzy Bralczyk;
 2. Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej;
 3. Człowiek Grecji, red. Jean-Pierre Vernant;
 4. Człowiek renesansu, red. Eugenio Garin;
 5. Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu;
 6. Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie;
 7. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska;
 8. Johan Huizinga, Jesień średniowiecza;
 9. Jacques Le Goff, Człowiek średniowiecza;
 10. Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury;
 11. Jacek Kowalski, Niezbędnik Sarmaty;
 12. Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty;
 13. Jan Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny;
 14. Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975–1996;
 15. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Barbara Parniewska, Ewa Popiel-Popiołek, Halina Ulińska, Film w szkolnej edukacji humanistycznej;
 16. Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany;
 17. Popularna encyklopedia mass mediów, pod red. J. Skrzypczaka;
 18. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. Edyta Bańkowska i Agnieszka Mikołajczuk;
 19. Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego;
 20. Teresa Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje;
 21. Stanisław Stabryła, Starożytna Grecja;
 22. Anna Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta; Rozmowy o Biblii;
 23. Wielka encyklopedia Polski, t. 1. i 2.;
 24. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii; Dzieje sześciu pojęć; Droga przez estetykę;
 25. Mieczysław Tomaszewski, Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje;
 26. Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu.

RadioZET.pl/KP