Zamknij

Lista lektur w liceum 2019 - jakie obowiązują? [SPIS LEKTUR DO MATURY]

Paweł Żurek
19.09.2019 14:46
Lektury szkolne 2019
fot. pixabay.com

Lista lektur do liceum dla klasy 1., 2. i 3. obejmuje zarówno lektury obowiązkowe, jak również uzupełniające wybierane przez nauczyciela języka polskiego. Sprawdzamy, jakie tytuły uczniowie szkół średnich będą musieli przeczytać, aby dobrze przygotować się do matury w 2019 roku.

Lista lektur 2019 - LICEUM: klasa 1., 2. i 3. Jakie lektury na poziomie podstawowym trzeba znać, a jakie obowiązują na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym? Poniżej prezentujemy szczegółową listę lektur 2019 dla liceum. 

Więcej informacji na temat listy lektur do liceum można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

» Nowa lista lektur dla szkół ponadpodstawowych

>> Rok szkolny 2019/20 - dni wolne: kiedy ferie, przerwa świąteczna? [KALENDARZ SZKOLNY]

Lektury - liceum 2019: klasa 1., 2., 3. OBOWIĄZKOWE - POZIOM PODSTAWOWY

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 • Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 • Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 • Sofokles, Antygona;
 • Horacy – wybrane utwory;
 • Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 • Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 • Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 • Wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);)
 • William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 • Molier, Skąpiec;
 • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 • Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 • Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane
 • wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;

>> Ferie zimowe 2020 - KALENDARZ: kiedy są ferie 2019/2020?

Lektury - liceum 2019: klasa 1., 2., 3. OBOWIĄZKOWE - POZIOM ROZSZERZONY

Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 • Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty); 2)
 • Platon, Państwo (fragmenty);
 • Arystofanes, Chmury;
 • Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;
 • Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
 • Św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 • Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 • François Villon, Wielki testament (fragmenty);
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
 • Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 • Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty);
 • William Szekspir, Hamlet;
 • Wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
 • Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 • Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
 • Realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 • Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 • Franz Kafka, Proces (fragmenty);
 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 • Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;
 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
 • Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 • Wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze);
 • Wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

Lektury - liceum 2019: klasa 1., 2., 3. UZUPEŁNIAJĄCE - POZIOM PODSTAWOWY

 1. Sofokles, Król Edyp;
 2. Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);
 3. Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);
 4. Giovanni Boccaccio, Sokół;
 5. Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);
 6. Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);
 7. Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);
 8. Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);
 9. Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I);
 10. Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);
 11. Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;
 12. Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);
 13. Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
 14. Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
 15. Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty);
 16. Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
 17. Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);
 18. George Byron, Giaur (fragmenty);
 19. Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;
 20. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
 21. Maria Konopnicka, wybór wierszy;
 22. Stefan Żeromski, Echa leśne;
 23. Zofia Nałkowska, Granica;
 24. Tadeusz Peiper, wybór wierszy;
 25. Joseph Conrad, Lord Jim;
 26. Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy;
 27. Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);
 28. Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);
 29. Jan Józef Szczepański, Święty;
 30. Tadeusz Różewicz, Kartoteka;
 31. Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);
 32. Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);
 33. Stanisław Lem, Wizja lokalna;
 34. Samuel Beckett, Czekając na Godota;
 35. Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;
 36. Eugène Ionesco, Lekcja

lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Lektury - liceum 2019: klasa 1., 2., 3. UZUPEŁNIAJĄCE - POZIOM ROZSZERZONY

 • Sofokles, Król Edyp;
 • Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);
 • Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);
 • Giovanni Boccaccio, Sokół;
 • Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);
 • Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);
 • Miguel de Cervantes Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);
 • Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);
 • Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I);
 • Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);
 • Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin
 • wybrane utwory;
 • Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);
 • Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
 • Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
 • Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty);
 • Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
 • Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);
 • George Byron, Giaur (fragmenty);
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;
 • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
 • Maria Konopnicka, wybór wierszy;
 • Stefan Żeromski, Echa leśne;
 • Zofia Nałkowska, Granica;
 • Tadeusz Peiper, wybór wierszy;
 • Joseph Conrad, Lord Jim;
 • Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy;
 • Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);
 • Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);
 • Jan Józef Szczepański, Święty;
 • Tadeusz Różewicz, Kartoteka;
 • Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);
 • Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);
 • Stanisław Lem, Wizja lokalna;
 • Samuel Beckett, Czekając na Godota;
 • Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;
 • Eugène Ionesco, Lekcja lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Dodatkowo uczniów na maturze obowiązują także dzieła teatralne i filmowe. Lista zalecanych przez MEN tytułów to:

 1. Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;
 2. Amadeusz, reż. Miloš Forman;
 3. Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski, wybrane filmy z cyklu;
 4. Dziady, reż. Konrad Swinarski;
 5. Elektra, reż. Piotr Chołodziński;
 6. Emigranci, reż. Kazimierz Kutz;
 7. Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski;
 8. Kordian, reż. Jerzy Englert;
 9. Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki;
 10. Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło;
 11. Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński;
 12. Noc listopadowa, reż. Andrzej Wajda;
 13. Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak;
 14. Rewizor, reż. Jerzy Gruza;
 15. Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has;
 16. Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Zygmunt Hübner;
 17. Sanatorium pod klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has;
 18. Śluby panieńskie, reż. Andrzej Łapicki;
 19. Wizyta starszej pani, reż. Jerzy Gruza;
 20. Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk;
 21. Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda.

Opublikowana została także lista tekstów polecanych do samokształcenia:

 1. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. Jerzy Bralczyk;
 2. Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej;
 3. Człowiek Grecji, red. Jean-Pierre Vernant;
 4. Człowiek renesansu, red. Eugenio Garin;
 5. Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu;
 6. Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie;
 7. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska;
 8. Johan Huizinga, Jesień średniowiecza;
 9. Jacques Le Goff, Człowiek średniowiecza;
 10. Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury;
 11. Jacek Kowalski, Niezbędnik Sarmaty;
 12. Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty;
 13. Jan Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny;
 14. Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975–1996;
 15. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Barbara Parniewska, Ewa Popiel-Popiołek, Halina Ulińska, Film w szkolnej edukacji humanistycznej;
 16. Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany;
 17. Popularna encyklopedia mass mediów, pod red. J. Skrzypczaka;
 18. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. Edyta Bańkowska i Agnieszka Mikołajczuk;
 19. Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego;
 20. Teresa Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje;
 21. Stanisław Stabryła, Starożytna Grecja;
 22. Anna Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta; Rozmowy o Biblii;
 23. Wielka encyklopedia Polski, t. 1. i 2.;
 24. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii; Dzieje sześciu pojęć; Droga przez estetykę;
 25. Mieczysław Tomaszewski, Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje;
 26. Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu.

RadioZET.pl/PZ