Zamknij

Matura i egzamin ósmoklasisty 2021 - ZMIANY: jak będą wyglądać egzaminy? [NOWE ZASADY]

23.11.2020 11:54
Matura i egzamin ósmoklasisty 2021 - ZMIANY: jak będą wyglądać egzaminy? [NOWE ZASADY]
fot. MAREK MALISZEWSKI/REPORTER/EASTNEWS

Zmiany w maturach i egzaminach ósmoklasistów 2021 zostały ogłoszone w listopadzie. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa w Polsce oraz zamknięcie szkół i wprowadzenie nauczania zdalnego, zmodyfikowane zostały niektóre wymagania egzaminacyjne. Szczegóły można znaleźć poniżej.

Matury i egzaminy ósmoklasistów 2021 - ZMIANY: jak będą wyglądać egzaminy w 2021 roku? Co się zmieni? Jaki zakres materiałów będą obejmować? Co warto wiedzieć na ten temat? Odpowiadamy na pojawiające się zapytania, przedstawiamy szczegółowe informacje oraz sprawdzamy zmiany w maturach i egzaminach ósmoklasistów 2021.

Matura 2021 - ZMIANY: jak będzie wyglądać egzamin dojrzałości? 

Informacje o zmianach w maturze 2021, szczególnie interesują wiele osób. Temat ten podejmowany jest przede wszystkim przez tegorocznych maturzystów oraz nauczycieli. Zasady zdawania matury 2021 podał minister edukacji Przemysław Czarnek na konferencji prasowej. Poinformował na niej o zakończeniu pracy ekspertów, którzy zmienili podstawy programowe przedmiotów egzaminacyjnych. 

Według ministra edukacji skorygowanie podstaw programowych w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych było potrzebne, gdyż obecni maturzyści i ósmoklasiści są poszkodowani z powodu nauki zdalnej prowadzonej wiosną i teraz. Poniżej zamieszczamy szczegółowe zmiany w maturach w 2021 roku.

Matury 2021 - TERMINY: kiedy matura pisemna i ustna? [DATA, HARMONOGRAM CKE]

W przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:

 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut).

W przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

 • zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

Obecnie maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym). Licealiści i uczniowie techników muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Obowiązkowe są także dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego.

Matura 2021: zasady, zakres materiału. Nowe zasady obowiązujące na maturze 2021 

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty 2021 - jakie nowe zasady wprowadzono?

Zmianom w 2021 roku ulegnie także egzamin ósmoklasisty. Poniżej można znaleźć wszystkie niezbędne informacje.

Egzamin ósmoklasisty 2021 - kiedy jest z matematyki, polskiego? [HARMONOGRAM, TERMIN]

W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:

 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
 • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać).

W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:

 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
 • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020).

W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:

 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
 • ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków).

RadioZET.pl/gov.pl