Zamknij

Matura poprawkowa 2019: WYNIKI. Kiedy, gdzie i jak sprawdzić? [ONLINE]

Jolanta Waligóra
19.08.2019 15:40
Matura poprawkowa 2019: WYNIKI. Kiedy, gdzie i jak sprawdzić? [ONLINE]
fot. Karol Makurat/Polska Press/East News

Wyników matury poprawkowej 2019 już niedługo będą szukali wszyscy tegoroczni maturzyści, którzy podejdą do egzaminu dojrzałości w terminie poprawkowym. Uczniowie o tym, czy zdali test, dowiedzą się na początku września. Szczegółowe informacje na temat tego, kiedy wyniki matury poprawkowej 2019 online, gdzie i jak sprawdzić, można znaleźć poniżej.

Matura poprawkowa 2019: WYNIKI: kiedy zostaną ogłoszone? Gdzie będzie można je sprawdzić w internecie? Jak to zrobić? Odpowiadamy na pojawiające się zapytania, przedstawiamy szczegółowe informacje i sprawdzamy, kiedy wyniki matury poprawkowej 2019 online i gdzie będzie można je znaleźć.

Matura poprawkowa 2019 - WYNIKI: kiedy zostaną ogłoszone? 

Informacje na temat tego, kiedy wyniki matury poprawkowej 2019 szczególnie interesują wszystkich tegorocznych maturzystów, którym nie udało zaliczyć się egzaminu dojrzałości w pierwszym terminie i podejdą do testu w terminie poprawkowym. Wyniki matury poprawkowej 2019 zostaną ogłoszone w pierwszej połowie września, a dokładniej 11 września. Będzie to środa.

W tym samym dniu uczniowie, którym uda się uzyskać pozytywny wynik na teście, otrzymają świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach. 

Matura poprawkowa z części pisemnej odbędzie się we wtorek, 20 sierpnia. Z kolei z części ustnej (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) 20 oraz 21 sierpnia (wtorek-środa). Harmonogram ten dotyczy tylko tych zdających, którzy przystąpili do matury 2019 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo w części ustnej, tj. nie uzyskali wymaganych 30%.

Matura poprawkowa 2019 - kiedy egzaminy poprawkowe i kto je pisze? [DATA]

Wyniki matury poprawkowej 2019 - ONLINE: gdzie i jak sprawdzić?

Wyniki matury poprawkowej 2019 online można będzie sprawdzić za pośrednictwem specjalnej strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dla maturzystów. Poniżej przedstawiamy pełną listę OKE i przypisanych do nich województw:

  • OKE Poznań - województwa: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie
  • OKE Wrocław - województwa: dolnośląskie, opolskie
  • OKE Jaworzno - województwa: śląskie
  • OKE Gdańsk - województwa: pomorskie, kujawskopomorskie
  • OKE Łódź - województwa: łódzkie, świętokrzyskie
  • OKE Kraków - województwa: podkarpackie, małopolskie, lubelskie
  • OKE Warszawa - województwa: mazowieckie
  • OKE Łomża - województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

Na stronie internetowej odpowiedniej dla naszego regionu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podczas logowania należy podać swój numer PESEL oraz wygenerowane hasło otrzymane w szkole na specjalnym wydruku. W ten sposób otrzymamy dostęp i będziemy mogli sprawdzić nasze wyniki matury poprawkowej 2019 CKE.

RadioZET.pl/JW