Zamknij

Matura poprawkowa 2019 - kiedy egzaminy poprawkowe i kto je pisze? [DATA]

Karolina Piotrowska
19.08.2019 15:28
Matura poprawkowa 2019 - kiedy egzaminy poprawkowe i kto je pisze? [DATA, TERMINY]
fot. Shutterstock

Poprawa matury 2019 to ostatnia szansa na zaliczenie egzaminu dojrzałości dla wszystkich licealistów, którym nie udało się tego zrobić w pierwszym majowym terminie. Kiedy odbędzie się matura poprawkowa 2019? Sprawdzamy, najważniejsze terminy dla trzecioklasistów, którzy będą poprawiać egzaminy z części pisemnej i ustnej.

Matura poprawkowa 2019: kiedy poprawka z części pisemnej, z części ustnej? Sprawdzamy, kiedy odbędą się egzaminy poprawkowe dla maturzystów, którym nie powiodło się w maju i przedstawiamy szczegółowy harmonogram matury 2019 w terminie poprawkowym.

Matura 2019: poprawka - kiedy egzaminy poprawkowe? [TERMINY]

Ogłoszenie wyników egzaminu dojrzałości dla wielu uczniów jest doskonałą okazją do świętowania. Niestety, nie wszyscy trzecioklasiści będą mogli cieszyć się ze zdanego testu. Licealiści, którym nie udało się zaliczyć egzaminu maturalnego w pierwszym terminie, nie powinni jednak tracić nadziei na dostanie się na studia w tym roku. Niektórzy będą mogli skorzystać z dodatkowego terminu i napisać maturę poprawkową 2019. Dzięki temu, dalej pozostaje szansa na złożenie dokumentów na studia, jeśli na danym uniwersytecie i kierunku będą jeszcze wolne miejsca. 

Świadectwa maturalne 2019 - kiedy odbiór świadectw dojrzałości w szkołach?

Co, jeśli nie zdam matury z jednego lub dwóch przedmiotów? [2019, LICEUM, TECHNIKUM, USTNA, ROZSZERZONA]

Kiedy poprawa matury 2019 z części pisemnej i ustnej? Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Matura 2019 - poprawka z części pisemnej:

  • 20 sierpnia (wtorek), o godzinie 9.00

Matura 2019 - poprawka z części ustnej (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015):

  • 20-21 sierpnia (wtorek-środa) 

Matura poprawkowa 2019 - WYNIKI. Kiedy, gdzie i jak sprawdzić wyniki? [ONLINE]

Przypominamy, że powyższy harmonogram dotyczy tylko tych zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do matury 2019 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu

TYLKO Z JEDNEGO

przedmiotu w części pisemnej albo w części ustnej.

Matura 2019 - WYNIKI ONLINE. Kiedy, gdzie i jak sprawdzić wyniki w internecie?

Poprawa matury 2019 - deklaracja. Do kiedy złożyć dokument?

Wszystkie osoby, które będą poprawiać maturę 2019, zobowiązane są do złożenia przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Deklarację na maturę poprawkową 2019 należy dostarczyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników testu (nie później niż do czwartku, 11 lipca).

Wyniki matur 2019: jak sprawdzić? Kiedy będą? Jak się zalogować?

Maturzyści, którzy nie zdali egzaminu z przedmiotów obowiązkowych i podejdą do poprawki w sierpniu, otrzymają świadectwa maturalne w późniejszym terminie. Dopiero gdy uzyskają odpowiednie wyniki i poprawią matury, będą mogli odebrać dokument. Termin wydania świadectw i aneksów uczniom zdającym maturę poprawkową został wyznaczony na środę, 11 września 2019 roku. 

RadioZET.pl/KP