Zamknij

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny - Warszawa: trasa marszu, postulaty, informacje [29.11.2019]

Jolanta Waligóra
29.11.2019 09:05
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny - Warszawa: trasa marszu, postulaty, informacje [29.11.2019]
fot. Jan BIELECKI/East News

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny "Dosyć słów, teraz czyny!" odbędzie się w drugiej połowie listopada 2019 roku m.in. w Warszawie. Po raz kolejny na ulicę wyjdą miliony uczniów, studentów, rodziców i osób starszych. Wszystko po to, aby pokazać, że nie zgadzają się na bierność rządzących wobec pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Szczegółowe informacje o Młodzieżowym Strajku Klimatycznym 29.11.2019 w Warszawie i trasę marszu, można znaleźć poniżej.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 2019 - Warszawa 29.11. Gdzie będzie mieć miejsce? Jakie są postulaty? Co warto wiedzieć na ten temat? Przedstawiamy szczegółowe informacje i sprawdzamy wszystko o Młodzieżowym Strajku Klimatycznym 29 listopada 2019.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 2019 - WARSZAWA: trasa marszu, data 

Trasa Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Warszawie 29.11.2019 to informacje, które szczególnie interesują wielu mieszkańców stolicy i nie tylko. Trzeba będzie jednak uzbroić się w cierpliwość. Szczegóły dotyczące trasy marszu Młodzieżowego Strajku Klimatycznego 29 listopada 2019, zostaną ogłoszone wkrótce. Jeśli tylko pojawią się jakiekolwiek informacje, zamieścimy je w tym artykule. Będziemy go aktualizować na bieżąco.

Strajk w Warszawie rozpocznie się w piątek 29 listopada 2019 o godzinie 10:00. Co ciekawe, data ta nie jest przypadkowa. Zbiega się ona z dniem wielkich wyprzedaży w sklepach, czyli tzw. Black Friday. Ten dzień jest symbolem destrukcyjnej działalności człowieka, która dąży jedynie do chwilowego zysku - czytamy na stronie wydarzenia.

Kryzys klimatyczny musi być priorytetem parlamentu, bez względu na jego skład - z tego powodu nawet świeżo po wyborach, oczekujemy od jego nowych członków natychmiastowych i zdecydowanych działań. Po wrześniowej mobilizacji praktycznie wszystkie partie tworzące nowy parlament podpisały nasze postulaty, jednocześnie zobowiązując się do ich realizacji. Tak jak zapowiadaliśmy - nie wystarczą nam obietnice i puste słowa. Będziemy naciskać na tych, którzy zdecydowali się nas reprezentować, dopóki słowa nie będą odzwierciedlone w działaniu. Polska jest jednym z największych trucicieli w Europie, a mimo to nadal nie ma wystarczająco ambitnych planów na wyzerowanie (netto) emisji gazów cieplarnianych. Tydzień po proteście, 6 grudnia, odbędzie się kolejny szczyt - COP25 w Madrycie, jednak co z tego, że podpisywane będą coraz to nowe umowy międzynarodowe, jeżeli zawarte w nich ustalenia nie będą realizowane? - informują organizatorzy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny - postulaty i informacje [29.11.2019]

Postulaty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego 2019 przedstawiają się następująco:

  1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.
  2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów - w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.
  3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.
  4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu. 
  5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych. 
  6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.
Zagłosuj

Popierasz Młodzieżowy Strajk Klimatyczny?

Liczba głosów:

RadioZET.pl/JW