Zamknij

PESEL w CEIDG: kiedy ostateczny termin uzupełniania danych?

Redakcja
17.05.2018 13:34
PESEL w CEIDG
fot. Andrzej Hulimka/REPORTER/EAST NEWS

Zgłoszenia numeru PESEL do CEIDG dokonać można jeszcze do soboty 19 maja 2018. Kogo ten wymóg dotyczy i jakie konsekwencje grożą za nieuzupełnienie danych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej?

Kto musi uzupełnić PESEL w CEIDG?

PESEL do CEIDG obowiązkowo złożyć muszą wszyscy ci przedsiębiorcy, których firmy powstały jeszcze przed założeniem Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czyli przed 2011 rokiem. Wcześniej wymóg podawania numeru PESEL nie istniał, a obowiązek uzupełnienia danych nałożony został dopiero w 2016 roku.

Jak i do kiedy uzupełnienie danych?

Konieczność zgłaszania numeru PESEL wynika z ustawy, która weszła w życie dokładnie 19 maja 2016 roku. Wtedy też ogłoszono, że nie ma konieczności dokonywania tego w sposób natychmiastowy. Okres, który został na to przewidziany, wynosił dwa lata. Właśnie teraz - 19 maja 2018 - termin ten mija, a niezaktualizowanie danych wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami. M.in. znikną z ewidencji.

Jeśli przedsiębiorca dotąd nie uzupełnił wymaganych danych, to ma na to jeszcze dwa dni. Przy czym warto sprawdzić historię wpisu w Ewidencji i przypomnieć sobie ewentualne wnioski składane tam po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli takie były składane, oznacza to, że PESEL jest uzupełniony - informuje silesion.pl. Jeśli żaden wniosek nie był składany lub istnieje trudność w odnalezieniu swojego wpisu w bazie przedsiębiorców, wówczas najlepiej udać się do dowolnego urzędu gminy i skorzystać z pomocy urzędników. Jeśli okaże się, że numer PESEL nie widnieje, wówczas od razu można poprosić o uzupełnienie danych poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

Brak numeru PESEL w CEIDG - jakie konsekwencje?

Jak informowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, chodzi przede wszystkim o wykreślenie z ewidencji firm, które już nie istnieją. Jest zatem jasne, że przedsiębiorcy, którzy nie uzupełnią danych, zostaną z rejestru wykreślone. Będzie to bezpośrednia konsekwencja niedostosowania się do przepisów, a jej skutki dla firm mogą być bardzo poważne: zarówno  utrata tytułu do ubezpieczeń społecznych, grzywny, jak i zwykła utrata klientów.

Czasu zostało coraz mniej, jednak - na szczęście - nawet po wykreśleniu firmy z CEIDG można jeszcze coś zrobić. W razie skreślenia należy wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Departament Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw) o przywrócenie wpisu i umieszczenie numeru PESEL.

RadioZET.pl/Silesion/BusinessInsider/SA