Zamknij

Perspektywy 2020 - uczelnie wyższe: ranking najlepszych uczelni w Polsce

17.07.2020 16:00
Perspektywy 2020 - uczelnie wyższe: ranking najlepszych uczelni w Polsce
fot. Shutterstock

Ranking uczelni wyższych Perspektywy 2020 został już opublikowany. Bardzo często to zestawienie jest jednym z kryteriów dla uczniów przy wyborze wymarzonej szkoły podczas rekrutacji na studia 2020. Sprawdzamy, które uczelnie wyższe w Polsce znalazły się na najwyższych miejscach w Rankingu Perspektywy 2020.

Perspektywy 2020 - uczelnie wyższe: ranking najlepszych uczelni w Polsce. Dla tych, którzy zastanawiają się, którą szkołę wyższą wybrać i chcą zobaczyć, które uczelnie w Polsce są najlepsze, sprawdzamy Ranking Perspektywy 2020.

Najlepsze uczelnie wyższe - RANKING PERSPEKTYWY 2020 [POLSKA]

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Ranking.perspektywy.pl:

Po raz 21. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020: na czele Uniwersytet Jagielloński, na drugim miejscu Uniwersytet Warszawski (przed rokiem było odwrotnie), na trzecim - Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych po raz 21. zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego. Przygotowany został także ranking 70 kierunków studiów, dzięki czemu maturzyści będą mogli wybrać te uczelnie, które prowadzą je na najwyższym poziomie.

Wyniki Rankingu uczelni wyższych Perspektywy 2020 zostały ogłoszone w połowie lipca. Głównymi adresatami Rankingu Perspektywy 2020 są maturzyści, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking "Perspektywy" stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze uczelni wyższej i studiów, które chcieliby podjąć w danym roku, co później może ułatwić im zdobycie wymarzonego zawodu.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

 • Ranking Uczelni Akademickich - obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • Ranking Uczelni Niepublicznych - obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
 • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych - obejmujący publiczne uczelnie specjalizujące się w kształceniu na poziomie praktycznym;
 • Ranking Kierunków Studiów - obejmujący 70 kierunków studiów, w tym Ranking Kierunków Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

Ranking Uczelni Wyższych Perspektywy 2020 - 10. NAJLEPSZYCH UCZELNI AKADEMICKICH

 • 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 2 Uniwersytet Warszawski
 • 3 Politechnika Warszawska
 • 4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • 5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 6= Politechnika Wrocławska
 • 6= Gdański Uniwersytet Medyczny
 • 8= Politechnika Gdańska
 • 8= Politechnika Łódzka
 • 10= Uniwersytet Wrocławski
 • 10= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Ranking uczelni wyższych Perspektywy 2020 uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. 

Wybrano najlepsze polskie uczelnie. Na podium dwie szkoły wyższe z Warszawy

Ranking Perspektywy 2020 - UCZELNIE: które studia w Polsce wybrać?

Przygotowanie tegorocznego Rankingu Kierunku Studiów wymagało od Kapituły i analityków z „Perspektyw” szczególnego wysiłku związanego z nowymi zasadami funkcjonowania uczelni wprowadzonymi ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 roku. Ranking Kierunków Studiów obejmujący 70 najpopularniejszych kierunków (lub grup kierunków) studiów. Dodatkowymi kierunkami włączonymi do rankingu, w porównaniu z poprzednim rokiem, są Filologia angielska oraz Lotnictwo i kosmonautyka.

Zwycięzców Rankingu Perspektywy 2020 w kategorii kierunki studiów zamieszczamy poniżej.

RANKING PERSPEKTYWY 2020 - KIERUNKI STUDIÓW I UCZELNIE, KTÓRE MOŻNA PORÓWNAĆ

Humanistyczne:

 • Archeologia
 • Filologia polska
 • Filologie obce
 • Filozofia
 • Historia
 • Kulturoznawstwo
 • Teologia

Społeczne:

 • Administracja
 • Dziennikarstwo i komunikacja
 • Gospodarka przestrzenna
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Politologia
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Prawo

Ekonomiczne:

 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Zarządzanie

Ścisłe:

 • Astronomia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka

Przyrodnicze:

 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Geografia
 • Geologia
 • Ochrona środowiska

Rolnicze, leśne i weterynaryjne:

 • Architektura krajobrazu
 • Dietetyka
 • Kierunki rolnicze i leśne
 • Kierunki o żywieniu i żywności
 • Weterynaria
 • Zootechnika

Medyczne i o zdrowiu:

 • Analityka medyczna
 • Farmacja
 • Fizjoterapia
 • Kierunek lekarski
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny
 • Kosmetologia
 • Pielęgniarstwo
 • Położnictwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne
 • Zdrowie publiczne

Techniczne:

 • Automatyka i robotyka
 • Architektura
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Górnictwo i geologia
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria chemiczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria środowiska
 • Logistyka
 • Mechatronika
 • Technologia chemiczna
 • Transport
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Pełne wyniki są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl.

RadioZET.pl/ranking.perspektywy.pl