Zamknij

Co powinieneś wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty?

Redakcja
27.11.2018 11:23
Co powinieneś wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty?

Tegoroczni ósmoklasiści zmierzą się z nowym egzaminem, którego wynik będzie brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej. Jest to egzamin obowiązkowy, dlatego podejść do niego musi każdy uczeń ósmej klasy chcący ukończyć szkołę. Liczba punktów jest bardzo ważna, ponieważ w tym samym czasie o miejsce w szkołach średnich ubiegać się będą również gimnazjaliści.

Przebieg egzaminu

Egzamin potrwa trzy dni ‒ od 15 do 17 kwietnia 2019 r. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, podejdzie do niego w czerwcu.‎ Pierwszego dnia odbędzie się egzamin z języka polskiego trwający 120 minut, drugiego – egzamin z matematyki trwający 100 minut, a trzeciego – egzamin z języka obcego nowożytnego, na napisanie którego uczniowie będą mieli 90 minut.

Co wziąć na egzamin?

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Jak będzie wyglądał egzamin?

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte, w których uczeń będzie musiał wybrać jedną poprawną odpowiedź, jak i zadania otwarte, gdzie będzie musiał samodzielnie sformułować wypowiedź. ‎Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć m.in. w Repetytorium TAK, ZDAM! Egzamin ósmoklasisty ZOBACZ 

Wraz z  repetytorium uczeń otrzymuje kod do bazy online, w której znajdzie jeszcze więcej przykładowych zadań i testów. Przydatny może być również Niezbędnik z teorią TAK, ZDAM! Egzamin ósmoklasisty ZOBACZ zawierający prosto uszeregowaną, niezbędną wiedzę potrzebną do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Kiedy wyniki?

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Kto zwolniony jest z egzaminu?

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z tego przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem

Próbny egzamin jest odwzorowaniem egzaminu państwowego – ma identyczny przebieg. Zabezpieczone arkusze egzaminacyjne w formie papierowej są w wysyłane do szkół tuż przed egzaminem, a sam egzamin odbywa się w tym samym czasie w całej Polsce. Ta próba generalna pozwala uczniowi oswoić się z formułą egzaminu, a szkole sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu. Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się już niedługo: język polski ‒ 27 listopada, matematyka ‒ 28 listopada, język angielski oraz język niemiecki ‒ 29 listopada.