Zamknij

Rekrutacja do liceów 2020 - wyniki online: czy można sprawdzić w internecie i jak? [LOGOWANIE]

13.08.2020 10:49
Rekrutacja do liceów 2019 - wyniki online: czy można sprawdzić w internecie i jak? [LOGOWANIE]
fot. Shutterstock

Rekrutacja do liceów i szkół średnich 2020 nadal trwa. Kandydaci niecierpliwie oczekują na wiadomości, czy udało im się dostać do wymarzonej szkoły. Już niedługo pojawią się oficjalne informacje, jednak wielu uczniów zastanawia się, jak sprawdzić, czy dostali się do liceum. W poniższym artykule przedstawiamy terminy rekrutacji oraz instrukcję, jak sprawdzić wyniki online.

Rekrutacja do liceów i szkół średnich na rok szkolny 2020/2021 wciąż trwa. Kandydaci wkrótce będą oczekiwać na pojawienie się w Internecie wyników rekrutacji. Podpowiadamy, jak sprawdzić, czy dostałeś się do wybranej szkoły, a także przedstawiamy informacje i terminy, kiedy i jak sprawdzić wyniki rekrutacji do liceum 2019 online.

Wyniki rekrutacji do liceów 2020 online - jak sprawdzić?

W podaniu, które uczniowie składają do szkoły pierwszego wyboru, należy zaznaczyć, czy wyraża się chęć dostępu do swoich danych przez internet. W przypadku jeśli nie wyrazimy na to zgody, wyniki rekrutacji do liceum 2020 nie pojawią się w systemie po zalogowaniu. Będzie można je sprawdzić tylko w szkole pierwszego wyboru na wywieszonej tam liście zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

Kandydaci, którzy wypełnią dokument w systemie internetowym, od razu otrzymają specjalny numer PIN. Dzięki temu wyniki rekrutacji do liceum na rok szkolny 2020/21 online będzie można sprawdzić z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Dane będą dostępne po wpisaniu numeru PESEL ucznia oraz indywidualnego numeru PIN. Dla kandydatów, którzy wypełnili dokumenty ręcznie, szkoła również może wygenerować PIN, dzięki któremu będą mogli sprawdzić wyniki rekrutacji do liceum 2020 w internecie.

Rekrutacja uzupełniająca do liceum 2020 - od kiedy i jak sprawdzić, gdzie są wolne miejsca?

Rekrutacja do liceów 2020 - kiedy i gdzie można sprawdzić wyniki?

Wyniki rekrutacji do liceum 2020 i szkół średnich pojawią się w środę, 12 sierpnia. To wtedy podane zostaną do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

Uczniowie będą mogli sprawdzić, czy zostali zakwalifikowani do wybranych szkół:

Od tego momentu do 18 sierpnia uczniowie muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Do tej pory osoby, które nie dostały się do wybranej szkoły, mogły wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do liceum bądź technikum. Był to kolejny etap zapisów. W tym roku jednak w związku z przesunięciem terminów egzaminów oraz terminów rekrutacji, rekrutacja uzupełniająca 2020 do liceum nie odbędzie się.

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie, w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Rekrutacja uzupełniająca do liceum 2020 - co zrobić, jeśli nie dostałeś się do liceum?

RadioZET.pl/KP