Słuchaj
Robert Karpowicz, Marcin Sońta , Aga Kołodziejska
Michał Korościel
Damian Michałowski, Ewelina Pacyna
Mateusz Ptaszyński
Hubert Radzikowski
Redakcja Radia ZET
Sprawdź co graliśmy

Teraz gramy

Rekrutacja do liceów 2019 - PUNKTY: jak obliczyć punkty do liceum? [KALKULATOR PUNKTÓW]

05.07.2019 16:00

Punkty w rekrutacji do liceum 2019 można zdobyć na podstawie uzyskanych wyników z egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty, ocen na świadectwie i wyników w dodatkowych konkursach. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje o tym, jakie są kryteria przyjęć do szkół średnich i jak obliczyć punkty do liceum 2019/2020.

Rekrutacja do liceum 2019 - PUNKTY: jak obliczyć punkty do liceum? [ZASADY] fot. PIXABAY

Rekrutacja do liceów 2019 - PUNKTY: jak obliczyć punty do liceum 2019 z egzaminu gimnazjalnego, ósmoklasisty i nie tylko? Jakie są zasady i kryteria przeliczania ocen? Przedstawiamy szczegółowe informacje o rekrutacji do liceum 2019 i punktach oraz sposobach ich liczenia.

Wyniki rekrutacji do liceum 2019/20 - kiedy zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych?

Rekrutacja do liceum 2019 - PUNKTY z egzaminu gimnazjalnego: jak obliczyć?

Jak obliczyć punkty do liceum 2019 i czym jest kalkulator punktów do liceum? Informacji na ten temat rokrocznie po napisaniu egzaminów szuka wielu uczniów, którzy zaczynają rozglądać się za szkołą średnią. Maksymalna liczba punktów w rekrutacji do liceów 2019 wynosi 200 - 100 z egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty, a 100 za świadectwo, oceny oraz dodatkowe konkursy. 

Rekrutacja do liceum 2019 - TERMIN: kiedy składać papiery do szkół?

Jeśli chodzi o obliczanie punktów do liceum 2019 za egzamin gimnazjalny lub ósmoklasisty, to pod uwagę bierze się wynik egzaminów w procentach uzyskany z następujących przedmiotów:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Wynik mnoży się przez współczynnik punktowy 0,2. Maksymalna liczba punktów do liceum 2019 do uzyskania w ten sposób wynosi 100.

Rekrutacja do liceum 2019 - WYNIKI: kiedy zostaną podane i gdzie sprawdzić online?

Jak obliczyć punkty do liceum 2019? [KALKULATOR PUNKTÓW]

Jak już wspominaliśmy powyżej, do drugiej połowy punktów do rekrutacji do liceum 2019 sumuje się m.in. uzyskane oceny na koniec roku szkolnego, świadectwo czy udział w dodatkowych konkursach. Pod uwagę bierze się następujące oceny, która następnie przeliczane są jako punkty do rekrutacji do liceum 2019:

 • oceny z języka polskiego i matematyki,
 • oceny z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału

Oceny są przeliczane na punkty do liceów 2019 w następujący sposób:

 • celujący - 18 pkt
 • bardzo dobry - 17 pkt
 • dobry - 14 pkt
 • dostateczny - 8 pkt
 • dopuszczający - 2 pkt

Warto także wspomnieć o tym, ile punktów do liceum w rekrutacji 2019 można uzyskać za dodatkowe osiągnięcia. W rekrutacji do liceum punkty dodatkowe można uzyskać za:

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.

2. Uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

3. Uzyskanie w konkursie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty

4. Uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty

Więcej szczegółowych informacji na temat zasad obliczania punktów w rekrutacji do liceum 2019 można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

Progi punktowe 2019 - licea w warszawie: ile trzeba mieć punktów, żeby się dostać?

RadioZET.pl/JW

Oceń