Zamknij

Rekrutacja do liceum 2020 - TERMINY. Kiedy składać papiery do szkół ponadpodstawowych? [HARMONOGRAM]

Jolanta Waligóra
31.07.2020 10:49
Rekrutacja do liceum 2020/21 - TERMINY. Kiedy składać papiery do liceum? [HARMONOGRAM]
fot. Grzegorz Bukala/REPORTER/EASTNEWS

Rekrutacja do liceum 2020/21 i terminy składania papierów do szkół ponadpodstawowych to temat, na który informacji poszukuje coraz więcej osób, a szczególnie uczniowie oraz ich rodzice. W tym artykule można znaleźć dokładny harmonogram i terminy rekrutacji do liceum i szkół ponadpodstawowych 2020.

Rekrutacja do liceum 2020/2021: TERMINY. Kiedy składać papiery do liceum? Od kiedy można złożyć wnioski o przyjęcie do szkół? Co warto wiedzieć na ten temat? Odpowiadamy na pojawiające się zapytania, przedstawiamy szczegółowe informacje i sprawdzamy szczegółowy harmonogram rekrutacji do liceum 2020.

Rekrutacja do liceum 2020/21 - kiedy składać papiery do szkół ponadpodstawowych? [TERMINY]

Informacje na temat terminów rekrutacji do liceum i szkół ponadpodstawowych 2020/21 oraz tego, kiedy składać papiery do liceum 2020, szczególnie interesują wiele osób, a szczególnie wszystkich uczniów, którzy w tym roku będą podchodzić do długo wyczekiwanego egzaminu ósmoklasisty oraz ich rodziców. Mamy bardzo dobre wiadomości - wszystkie szczegóły dotyczące terminów rekrutacji do liceum 2020/21 i harmonogramu składania papierów do szkół zostały już opublikowane.

Rekrutacja do liceum 2020 - PUNKTY: jak obliczyć punkty do liceum? [KALKULATOR PUNKTÓW]

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020 różni się od tego początkowego. Oczywiście wszystko to za sprawą trwającej pandemii koronawirusa w Polsce, a wraz z nią pojawieniu się decyzji o przełożeniu egzaminów ósmoklasisty na inny termin.

Rekrutacja do liceum i innych szkół ponadpodstawowych 2020/2021 rozpocznie się 15 czerwca. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły,
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Z kolei od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Rekrutacja do liceum 2020 - WYNIKI: kiedy zostaną podane i gdzie sprawdzić online?

Terminy rekrutacji do liceum 2020 - kiedy składać papiery do szkół?

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceów 2020/2021 ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceów 2020 i innych szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

RadioZET.pl/gov.pl/JW