Zamknij

Rekrutacja do liceum 2020 - WYNIKI: kiedy zostaną podane i gdzie sprawdzić online?

11.08.2020 08:37
Rekrutacja do liceum 2020 - WYNIKI: kiedy zostaną podane i gdzie sprawdzić online?
fot. PIXABAY

Kiedy wyniki rekrutacji do liceum 2020 i gdzie sprawdzić online? Wyniki rekrutacji do szkół średnich to kolejna informacja po wynikach egzaminu ósmoklasisty, na którą z niecierpliwością czekają uczniowie. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze terminy i informacje dotyczące ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych do wybranych oddziałów. 

Rekrutacja do liceów 2020 - WYNIKI: kiedy zostanie podana lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół średnich? Gdzie je sprawdzić online? W jaki sposób? Odpowiadamy na pojawiające się zapytania, przedstawiamy szczegółowe informacje i sprawdzamy, kiedy i gdzie wyniki rekrutacji do liceum 2020 zostaną ogłoszone.

Kiedy wyniki rekrutacji do liceum 2020? [TERMIN, DATA]

Informacji na temat tego, kiedy wyniki rekrutacji do liceów 2020, szuka wielu uczniów, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w szkole średniej. Wyniki rekrutacji do liceum 2020 zostaną ogłoszone dokładnie w środę, 12 sierpnia. Prawdopodobnie o godzinie 12:00 podane zostaną do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Rekrutacja do liceum 2020 - PUNKTY: jak obliczyć punkty do liceum? [KALKULATOR PUNKTÓW]

Z kolei od 13 sierpnia, czyli dzień po ogłoszeniu wyników rekrutacji do liceów 2020, do 18 sierpnia, w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Egzamin ósmoklasisty 2020 - WYNIKI: kiedy, gdzie i jak sprawdzić wynik online?

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Rekrutacja do liceum 2020/21 - TERMINY. Kiedy składać papiery do szkół ponadpodstawowych? [HARMONOGRAM]

19 sierpnia 2020 nastąpi podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum 2020. Tego samego dnia dyrektor szkoły kuratora oświaty powiadomi o liczbie wolnych miejsc.

Rekrutacja do liceum 2020 - WYNIKI: gdzie sprawdzić online?

Gdzie sprawdzić wyniki rekrutacji do liceów 2020 online? W podaniu, które uczniowie składają do szkoły pierwszego wyboru, należy zaznaczyć, czy wyraża się chęć dostępu do swoich danych przez internet. W przypadku, jeśli nie wyrazimy na to zgody, wyniki rekrutacji do liceum 2020 nie pojawią się w systemie. Będzie można je sprawdzić tylko w szkole pierwszego wyboru na wywieszonej tam liście zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

Kandydaci, którzy wypełnią dokument w systemie internetowym, od razu otrzymają specjalny numer PIN. Dzięki temu wyniki rekrutacji do liceum 2020 online będzie można sprawdzić z dowolnego komputera. Dane będą dostępne po wpisaniu numeru PESEL ucznia oraz indywidualnego numeru PIN.

Jak już wspominaliśmy powyżej, uczniowie będą mogli sprawdzić wyniki rekrutacji do liceów 2020 w następujący sposób:

  • na listach wywieszonych w szkołach ponadgimnazjalnych,
  • logując się na swoje konto na specjalnej stronie internetowej.

RadioZET.pl/JW