Zamknij

Rekrutacja do przedszkoli 2019 - Warszawa [HARMONOGRAM, TERMINY, ZASADY]

Jolanta Waligóra
10.04.2019 15:19
Rekrutacja do przedszkoli 2019 - Warszawa [HARMONOGRAM, TERMINY, ZASADY]
fot. SHUTTERSTOCK

Rekrutacja do przedszkoli w Warszawie w 2019 roku rozpocznie się pod koniec lutego. Z kolei niecałe dwa miesiące późnej zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kiedy dokładnie rozpoczyna się nabór do przedszkoli i jakie dokumenty muszą złożyć rodzice? Szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, zasady, kryteria i najważniejsze terminy zamieszczamy poniżej.

Rekrutacja do przedszkoli 2019 w Warszawie - kiedy rozpoczyna się nabór do przedszkoli? Kiedy zostaną opublikowane wyniki rekrutacji? Jakie są kryteria? Odpowiadamy na pojawiające się pytania i sprawdzamy szczegółowe informacje o rekrutacji do przedszkoli 2019 w Warszawie - harmonogram i najważniejsze terminy.

Rekrutacja do przedszkoli 2019 - HARMONOGRAM [Warszawa]

Rekrutacja do przedszkoli 2019 w Warszawie rozpocznie się w środę, 20 lutego. O 13:00 w systemie rekrutacyjnym udostępnione zostaną oferty przedszkoli i szkół podstawowych. O tej godzinie wystartuje także rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. Od wspomnianego terminu będzie można także złożyć w przedszkolu wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2019 w Warszawie.

 • 20.02.2019, godz. 13.00 - udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych
 • 20.02.2019, godz. 13.00 - 07.03.2019, godz. 20.00 - rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
 • 30.02.2019, godz. 13.00 - 08.03.2019, godz. 16.00 - złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

10 kwietnia 2019 o godzinie 13.00 zostaną opublikowane wyniki rekrutacji do przedszkoli 2019, czyli listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danych przedszkoli/szkół. Od 10 kwietnia (godz. 13.00) do 17 kwietnia (do 16.00) należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Z kolei 24 kwietnia o godzinie 13.00 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danych placówek.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli 2019 rozpocznie się 6 czerwca o godzinie 16.00. Wtedy w systemie rekrutacyjnym zostaną opublikowane wykazy wolnych miejsc. Zapisy do przedszkoli na 2019/2020 w Warszawie potrwają wówczas do 13 czerwca. Pięć dni później opublikowane zostaną wyniki uzupełniającej rekrutacji do przedszkoli - lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych. Od 18 czerwca od godz. 13.00 do 25 czerwca do godz. 16.00 rodzice muszą złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 26 czerwca o 13.00 opublikowana zostanie lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

30 sierpnia w systemie rekrutacyjnym opublikowany zostanie wykaz wolnych miejsc do przedszkoli 2019/2020 w Warszawie.

Rekrutacja do przedszkoli 2019 w Warszawie - kryteria i zasady

Kryteria rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 dzielą się na kryteria ustawowe oraz kryteria samorządowe.

Jeśli do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego jest większa liczba kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap). Za każde z nich przypisywana jest odpowiednia liczba punktów.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość, która wynosi 260 punktów. Pod uwagę brane są tutaj:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Punkty za kryteria samorządowe można otrzymać m.in. za to, że dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy (24 punkty) lub np. za to, że dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (8 punktów).

Jednym z kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 jest także kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka. Punkty oblicza się w następujący sposób:

 • jeśli dochód jest równy lub niższy niż 674 zł, kandydat otrzyma 1 punkt,
 • jeśli dochód jest wyższy niż 674 zł, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Pełna informacja o kryteriach samorządowych oraz liczba punktów, które można za nie otrzymać, a także pełen wykaz dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku o przyjęcie do przedszkola znajduje się na stronie Biura Edukacji: kryteria rekrutacji do przedszkoli w Warszawie - rok szkolny 2019/2020.

RadioZET.pl/edukacja.warszawa.pl/JW