Rekrutacja na studia 2019 - TERMINY. Do kiedy trwa i jakie dokumenty trzeba złożyć?

04.07.2019 11:01

Terminy rekrutacji na studia 2019 to informacje, które szczególnie interesują tegorocznych maturzystów, którzy w maju podeszli do egzaminu dojrzałości. Rekrutacje na uczelnie wyższe prowadzone są drogą online, a jednym z ostatnich etapów jest złożenie dokumentów w wybranej placówce. Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia 2019 i jej przebiegu można znaleźć poniżej.

Rekrutacja na studia 2019 - TERMINY. Do kiedy trwa i jakie dokumenty trzeba złożyć? fot. PIXABAY

Rekrutacja na studia 2019 - TERMINY. Do kiedy można złożyć papiery na wybraną uczelnię? Jakie dokumenty należy zanieść? Odpowiadamy na pojawiające się zapytania, przedstawiamy szczegółowe informacje i sprawdzamy, jak przebiega rekrutacja na studia 2019 w Warszawie i nie tylko.

Terminy rekrutacji na studia 2019 - do kiedy trwa?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, kiedy rozpoczyna się rekrutacja na studia 2019 i do kiedy trwa. Terminy składania papierów na uczelnie wyższe zależą od indywidualnych ustaleń danej placówki. Zazwyczaj jednak rejestracje na studia rozpoczynają się w połowie maja lub na początku czerwca, a na niektórych kierunkach internetowa rejestracja kandydatów na studia otwierana jest jeszcze wcześniej. Zazwyczaj rekrutacje na studia kończą się na początku lub w połowie lipca.

Wyniki matur 2019: jak sprawdzić? Kiedy będą? Jak się zalogować?

Przykładowo rejestracja w systemie na Uniwersytecie Jagiellońskim trwa od 4 czerwca do 7 lipca. W przypadku Politechniki Warszawskiej natomiast początek zapisów internetowych na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Warszawie (oprócz kierunku Architektura i Architecture) przypadł na 3 czerwca.

Jak już wspominaliśmy powyżej, terminy rekrutacji na studia 2019 zależą od wybranej uczelni. Dlatego zalecamy, aby sprawdzić takie informacje na oficjalnej stronie internetowej uczelni, do której chcemy uczęszczać. W przeciwnym wypadku możemy przegapić termin rekrutacji na studia 2019, co może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. 

Progi punktowe na studia 2019: ile trzeba mieć na UW, UJ, PW?

Rekrutacja na studia 2019 - jakie dokumenty trzeba złożyć? [PROCEDURY]

Wielu tegorocznych maturzystów szuka także w sieci informacji na temat tego, jakie dokumenty trzeba złożyć w procesie rekrutacji na studia 2019. Przede wszystkim warto zacząć od tego, że rekrutacja na studia 2019 na wszystkie uczelnie prowadzona jest przez internet, w specjalnym systemie elektronicznych rekrutacji. Pierwszym krokiem jest założenie indywidualnego konta, poprzez które będziemy mogli wprowadzić nasze dane do systemu uczelni oraz na bieżąco śledzić proces rekrutacji. Oprócz wprowadzenia podstawowych danych osobowych należy również wgrać swoje zeskanowane zdjęcie. Dodatkowo trzeba także wnieść opłatę rekrutacyjną, której kwota zależna jest od wybranej uczelni oraz kierunku. Należy pamiętać, że opłata ta, niezależnie od tego, czy student dostanie się na dany kierunek, czy też nie, nie podlega zwrotowi. Po opublikowaniu wyników maturalnych należy je dopisać w systemie.

Ile trzeba mieć punktów, by dostać się na studia? Progi punktowe [PRAWO, MEDYCYNA, INFORMATYKA]

Jednym z końcowych etapów rekrutacji na studia 2019 jest sprawdzenie listy przyjętych. Informacja na temat tego, czy udało nam się dostać na wybrany kierunek, pojawi się w systemie elektronicznych rekrutacji.

Końcowym etapem rekrutacji na studia 2019 jest złożenie papierów na uczelni. Należy to zrobić po otrzymaniu informacji, że zostaliśmy przyjęci. Terminy złożenia papierów na studia 2019 zależne są od danej uczelni. Dostarczenie ich jednak po czasie będzie skutkowało wykreśleniem z listy studentów. Zazwyczaj należy złożyć następujące dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości wraz z kopiami, celem poświadczenia zgodności z oryginałem i danymi podanymi w elektronicznym procesie rekrutacji,
  • podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniami znajdującymi się na osobistym koncie rejestracyjnym,
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
  • dowód uiszczenia opłaty za ELS,
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość kandydata,
  • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. 

Jak liczyć punkty na studia? Zasady rekrutacji [UW, UJ, PW, UG]

RadioZET.pl/JW

Oceń