Zamknij

Rekrutacja uzupełniająca do liceum 2020 - od kiedy i jak sprawdzić, gdzie są wolne miejsca?

22.06.2020 16:22
Rekrutacja uzupełniająca do liceum 2020 - od kiedy i jak sprawdzić, gdzie są wolne miejsca
fot. Pixabay.com

Rekrutacja uzupełniająca do liceum 2020 rozpocznie się już niebawem. Będzie to kolejny etap zapisów dla wszystkich absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, którym nie uda się dostać do wybranej szkoły w pierwszym terminie. Sprawdzamy, od kiedy trwa rekrutacja uzupełniająca oraz jak sprawdzić, w których szkołach są jeszcze wolne miejsca.

Rekrutacja uzupełniająca do liceum 2020 - od kiedy i jak sprawdzić, gdzie są wolne miejsca? Przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje na ten temat i odpowiadamy na jedne z najczęściej zadawanych pytań przez uczniów.

Rekrutacja do liceum 2020 - TERMINY. Kiedy składać papiery do szkół ponadpodstawowych? [HARMONOGRAM]

Rekrutacja uzupełniająca do liceum 2020 - kiedy się zacznie i do kiedy trwa? [TERMINY]

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych zostanie opublikowana w środę, 12 sierpnia. Od tego momentu do 18 sierpnia uczniowie muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: 

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Dodatkowo szkoły, które prowadzą kształcenie zawodowe, wymagają dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Do tej pory osoby, które nie dostały się do wybranej szkoły, mogły wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do liceum bądź technikum. Był to kolejny etap zapisów. W tym roku jednak w związku z przesunięciem terminów egzaminów oraz terminów rekrutacji, rekrutacja uzupełniająca 2020 do liceum nie odbędzie się.

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie, w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Rekrutacja uzupełniająca do liceum 2020 - co zrobić, jeśli nie dostałeś się do liceum?

Rekrutacja uzupełniająca do liceum 2020: wolne miejsca - gdzie i jak sprawdzić?

Jak już wspominaliśmy powyżej, rekrutacja uzupełniająca 2020 na wolne miejsca niestety nie będzie prowadzona. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

RadioZET.pl/kuratorium.waw.pl