Słuchaj
Robert Karpowicz, Marcin Sońta , Aga Kołodziejska
Michał Korościel
Damian Michałowski, Ewelina Pacyna
Mateusz Ptaszyński
Marcin Wojciechowski
Hubert Radzikowski
Sprawdź co graliśmy

Teraz gramy

Rozliczenie PIT 2019 z małżonkiem - jak rozliczyć się wspólnie? [WARUNKI]

18.02.2019 13:53

Rozliczenie PIT 2019 z małżonkiem jest możliwe, jeśli spełniamy określone warunki określone przez ustawodawcę. Sprawdzamy, jak rozliczyć PIT 2019 wspólnie z małżonkiem i w jakich sytuacjach warto z tego skorzystać.

Rozliczenie PIT 2019 z małżonkiem - jak rozliczyć się wspólnie? [WARUNKI, PROGI PODATKOWE] fot. Shutterstock

Rozliczenie PIT 2019 z małżonkiem - jak rozliczyć się wspólnie? Małżonkowie, spełniający określone przez ustawodawcę warunki, mogą składać wspólne deklaracje roczne PIT 2019 za 2018 rok. Poniżej zebraliśmy wszystkie najważniejsze szczegóły na temat wspólnego rozliczenia PIT 2019 z małżonkiem, warunki, progi dochodowe i inne informacje.

» PIT - ulga na dziecko 2019: ile wynosi i komu przysługuje? [DOCHÓD, WARUNKI, LIMIT]

Jak rozliczyć PIT 2019 wspólnie z małżonkiem? [WARUNKI]

Małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska, mają możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego. W wyniku wniosku wyrażonego we wspólnym rozliczeniu PIT 2019 małżonkowie podlegają opodatkowaniu łącznie od sumy swoich dochodów (po uprzednim dokonaniu odliczeń od dochodu odrębnie przez każdego z nich).

Warunki, które umożliwiają wspólne rozliczenie PIT 2019 z małżonkiem, to:

1. małżonkowie (w tym również zmarły małżonek) w roku podatkowym, za który dokonują rozliczenia:

 • podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. byli rezydentami polskimi lub
 • mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub jeżeli jeden z nich podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej - jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;

Rozlicz PIT za darmo z Fundacją Radia ZET

2. żaden z małżonków w roku podatkowym nie był opodatkowany:

 • 19% "podatkiem liniowym",
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym za wyjątkiem dochodów z najmu,
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,
 • podatkiem tonażowym,
 • według ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;

3. zostanie złożony wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, wyrażony w zeznaniu podatkowym.

» PIT 2019: ulgi i odliczenia - co można odliczyć od podatku za 2018 rok?

Rozliczenie PIT 2019 z małżonkiem - kiedy się opłaca?

Rozliczając się wspólnie należy dokonać następujących czynności:

 1. Osobno u każdego z małżonków rozliczyć stratę, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS oraz ulgi odliczane od dochodu,
 2. Zsumować należy czyste podstawy opodatkowania,
 3. Sumę podzielić przed dwa,
 4. Od takiej kwoty oblicza się podatek oraz stosuje kwotę zmniejszającą podatek właściwą dla tak ustalonej podstawy obliczenia podatku,
 5. Wyliczony podatek należy pomnożyć przez dwa,
 6. Od wyliczonego podatku odlicza się ulgi odliczane od podatku przysługujące każdemu z małżonków.

» PIT 2019 - do kiedy rozliczyć się za 2018 rok? [TERMINARZ]

Wspólne rozliczenie PIT 2019 z małżonkiem może pozwolić na osiągnięcie korzyści podatkowej, gdy:

 • Jeden z małżonków nie zarabia w ogóle - wówczas nie może korzystać z kwoty zmniejszającej podatek; przy rozliczeniu wspólnym kwota zmniejszająca (nawet 1440 zł rocznie) obniży dodatkowo wspólne zarobki - zostanie bowiem odjęta od połowy zarobków małżonka, który zarabia
 • Jeden z małżonków zarabia niewiele, a drugi z małżonków posiada dochód roczny przekraczający pierwszy próg skali podatkowej - czyli 85 528 zł; wówczas korzyścią jest opodatkowanie zarobków obojga małżonków w według stawki 18%

» Rewolucja w podatkach. Tłumaczymy, jak rozliczyć PIT-y po nowemu «

Warto pamiętać, że rozliczenie PIT 2019 z małżonkiem, czyli wniosek o wspólne opodatkowanie może być wyrażony przez jednego z małżonków. W takim przypadku wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

» Do kiedy zwrot podatku za 2018 rok? [TERMIN WYPŁAT 2019]

RadioZET.pl/e-pity.pl/ksiegowosc.infor.pl/podatki.gov.pl/KP

Oceń
Tagi