Zamknij

Smog - MAPA POLSKI online: jak sprawdzić stan jakości i poziom zanieczyszczenia powietrza?

Redakcja
21.01.2019 15:10
Smog - MAPA POLSKI online: jak sprawdzić stan jakości i poziom zanieczyszczenia powietrza?
fot. Shutterstock

Smog w Polsce i mapa miast, w których jest najwyższy poziom zanieczyszczenia powietrza coraz bardziej interesuje Polaków. Jakość powietrza znów uległa pogorszeniu. Sprawdzamy, gdzie można na bieżąco śledzić mapy pogodowe i poziom smogu, zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych miastach.

Smog - MAPA POLSKI ONLINE: jak sprawdzić stan jakości i poziom zanieczyszczenia powietrza w 2019 roku? Poniżej zbieramy najważniejsze informacje o tym, co to jest smog, jakie niesie ze sobą zagrożenie i jak na bieżąco sprawdzać stan powietrza w wybranym miejscu w Polsce.

Smog - MAPA POLSKI ONLINE: jak i gdzie sprawdzać poziom zanieczyszczenia powietrza?

Istnieje kilka stron internetowych, na których na bieżąco można śledzić poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce i mapę miast, w których aktualnie występuje smog. Poniżej zamieszczamy kilka wybranych wraz z linkami:

Poniżej zamieszczamy także interaktywną mapę, gdzie na bieżąco można sprawdzać masę pyłów w powietrzu na terenie Polski.

» Jaki wpływ na zdrowie ma smog? Lista chorób z powodu zanieczyszczeń

Co to jest smog i jakie niesie ze sobą zagrożenie?

Smog to zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się powietrza z dymem i spalinami. Pojęcie "smog" powstało z połączenia słów smoke (dym) i fog (mgła). Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Te ostatnie to organiczne związki chemiczne, których główne źródła stanowią węgiel oraz ropa naftowa i jej pochodne (asfalt, koks, benzyna). Uwalniają się również w dymie tytoniowym i podczas spalania drewna.

Wchodzące w skład smogu związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Są czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Smog może powodować zwiększenie zapadalności na nowotwory oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Zwiększa też prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci.

Smog prowadzi także do zanieczyszczenia gleby, w tym ziemi uprawnej. Zanieczyszczenie gleby skutkuje nie tylko skażeniem roślin ale także produktów pochodzenia zwierzęcego - w 2016 podczas badań prowadzonych przez Politechnikę Krakowską wykazały wysokie stężenia silnie toksycznych dioksyn w jajach z wolnego wybiegu produkowanych w Małopolsce.

RadioZET.pl/KP