Zamknij

Ulgi podatkowe 2020 - ile wynoszą odliczenia od podatku PIT i kto może z nich skorzystać? [KWOTY]

Karolina Piotrowska
03.04.2020 13:52
Ulgi podatkowe 2020 - ile wynoszą odliczenia od podatku PIT i kto może z nich skorzystać? [KWOTY]
fot. Shutterstock

Odliczenia od podatku i dochodu i ulgi podatkowe w 2020 roku dają nam możliwość zapłacenia niższego podatku dochodowego. Wiele osób zastanawia się jednak, co to jest ulga podatkowa, dla kogo i ile wynoszą poszczególne ulgi i odliczenia. W poniższym artykule zbieramy najważniejsze informacje, które mogą przydać się przy rozliczaniu PIT 2020 za 2019 rok, czyli m.in. szczegółową listę ulg podatkowych 2020, z których można skorzystać wypełniając zeznanie podatkowe.

Ulgi podatkowe 2020 - dla kogo, co to jest i ile wynoszą odliczenia od podatku PIT? Kwota ulgi podatkowej na dzieci, internet, ulga termomodernizacyjna, na badanie i rozwój - sprawdzamy, ile wynoszą poszczególne ulgi i odliczenia oraz z których można skorzystać w 2020 roku.

PIT 2020 - do kiedy rozliczyć się za 2019 rok? [TERMINARZ, DATA]

Co można odliczyć od dochodu za 2019 rok? [ULGI PODATKOWE 2020]

Odliczenie od dochodu jest bardziej korzystne niż odliczenie od podatku, ponieważ dzięki niemu możemy przejść do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej. Poniżej prezentujemy aktualną listę ulg podatkowych 2020, które możemy odliczyć od dochodu wraz z maksymalnym odliczeniem.

Rozlicz PIT za darmo i przekaż 1 procent podatku na Fundację Radia ZET 

 • Składki ZUS - w wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2018
 • Ulga na badanie i rozwój - 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi
 • Internet - maksymalnie 760 zł; nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata 
 • Zwrot nienależnych świadczeń - kwota zwrotu łącznie z podatkiem
 • IKZE (konto emerytalne) - wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 5.718 zł
 • Odliczenie - strata podatkowa - maksymalnie 50% dla strat z 2018 i lat wcześniejszych
 • Ulga rehabilitacyjna/na sprzęt rehabilitacyjny - w wysokości poniesionych wydatków
 • Ulga na leki - koszt leków minus 100 zł za miesiąc
 • Ulga na samochód - maksymalnie 2 280 zł
 • Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą - do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych)
 • Darowizna na cele kultu religijnego - maksymalnie 6% dochodu podatnika
 • Darowizny na organizacje społeczne - maksymalnie 6% dochodu podatnika
 • Krwiodawcy - maksymalnie 6% dochodu podatnika
 • Darowizna na cele edukacji zawodowej - maksymalnie 6% dochodu podatnika
 • Ulga termomodernizacyjna - maksymalnie 53.000 zł

Ulga na internet 2020: kto może odliczyć, ile razy i ile wynosi ulga internetowa? [LIMIT]

Należy pamiętać, że aby móc skorzystać z odliczenia od dochodu 2020 za 2019 rok, należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające możliwość skorzystania z ulgi (np. faktury, potwierdzenia, dowód zwrotu świadczeń lub w przypadku krwiodawcy - potwierdzenie stacji krwiodawstwa).

Na początku sierpnia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy o uldze dla młodych, które mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 roku. Bez PIT dla młodych to nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26. roku życia. Tak zwany zerowy PIT obowiązuje osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Ulga dla młodych 2020 - jak obliczyć i ile wynosi? Zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia

Od 2019 roku (rozliczenie PIT w 2020 roku) podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do dodatkowej ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Jest to tzw. "ulga termomodernizacyjna". Rozwiązanie to polega na odliczeniu od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Odliczenie od dochodu (przychodu) będzie dotyczyło całości poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia (niezależnie od liczby zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych).

Kwota zmniejszająca podatek 2020 - co to jest, ile wynosi i jak obliczyć?

ULGI PODATKOWE 2020 - ile wynosi i kto może z nich skorzystać? [LISTA]

Ulgi podatkowe pozwalają nam zmniejszyć wysokość podatku PIT. W ramach ulg podatkowych można dokonać dwóch rodzajów odliczeń - odliczenie od dochodu (które zostało opisane powyżej) oraz odliczenie od podatku, które zmniejsza wysokość samej kwoty podatku. Odliczenia od podatku i ulgi za 2019 rok, z których można skorzystać w 2020 roku to: 

 • Składki zdrowotne - w wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2019
 • Za pracę za granicą (ulga abolicyjna) - kwota podatku z zagranicy
 • Ulga prorodzinna, czyli tzw. "ulga na dzieci" 

Ulga na dziecko 2020: ile wynosi i komu przysługuje ulga podatkowa na dzieci? [KWOTA, LIMIT]

PIT w 2020 roku rozliczamy za przychody uzyskane w 2019 roku. Pamiętajmy, że pracodawca jest zobowiązany dostarczyć PIT 11 najpóźniej do dnia 28 lutego 2020 roku za rok poprzedzający, czyli rok 2019.

Zwrot podatku następuje w terminie nawet 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. Więcej na ten temat można przeczytać w poniższym artykule:

Zwrot podatku 2020 - kiedy wypłaty i kiedy dostanę pieniądze na konto? [TERMIN WYPŁAT ZA 2019]

RadioZET.pl/e-pity.pl/KP