Zamknij

Upały w pracy - obowiązki pracodawcy, prawa pracownika i przepisy BHP

Karolina Piotrowska
26.06.2019 09:29
Upały w pracy - obowiązki pracodawcy, prawa pracownika i przepisy BHP
fot. Shutterstock

Upały w pracy niosą ze sobą szereg obowiązków, które musi spełnić pracodawca. W niektórych przypadkach z powodu upałów pracownik może nawet odmówić stawienia się w firmie i otrzymać za taki dzień normalne wynagrodzenie. W poniższym artykule znajdziecie informacje na temat obowiązków pracodawcy i praw pracownika w trakcie upałów oraz upały w pracy a przepisy BHP.

Prawa pracownika i obowiązki pracodawcy podczas upałów w pracy - o czym trzeba pamiętać? Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące upałów w pracy, jakie są obowiązki pracodawcy oraz jakie warunki musi zapewnić szef swoim pracownikom podczas wysokich temperatur i upału.

Jakie obowiązki ma pracodawca, gdy są upały w pracy?

Pracodawca w czasie upałów w pracy powinien zapewnić swoim pracownikom dostawę zimnych napojów. Nie jest określona dokładna ilość, jednak napojów musi wystarczyć dla wszystkich pracowników i powinny być one dostępne przez cały czas pracy. Wymóg ten ma szczególne zastosowanie, jeśli pracownicy wykonują pracę w warunkach uciążliwych, czyli na otwartej przestrzeni przy temperaturze przekraczającej 25° C lub w biurze bądź zakładzie pracy, przy temperaturze wyższej niż 28° C. Pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi dostarczenia napojów i wypłacenia mu np. ekwiwalentu pieniężnego.

Upały w szkole - czy lekcje mogą zostać skrócone lub odwołane?

Oprócz tego pracodawca w czasie upałów musi zadbać o to, aby pracownicy mieli zapewnioną odpowiednią temperaturę w miejscu pracy. Jeśli w zakładzie nie ma klimatyzacji, to pracodawca powinien postarać się o odpowiednie wentylatory. Duże znaczenie mają także zabezpieczenia okien - rolety lub żaluzje, które nie będą przepuszczać tak dużej ilości promieni słonecznych do środka pomieszczenia oraz nie będą powodować odbijania się tych promieni np. od monitorów.

Upały w pracy i przepisy BHP - co trzeba wiedzieć?

Upał w pracy należy rozumieć przez temperaturę przekraczającą 25 stopni, przy pracach na zewnątrz i 28 stopni przy pracach w pomieszczeniach. Przepisy BHP określają precyzyjnie jedynie dolną granicę temperatur w pomieszczeniu pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą jednak niż 14°C. Wyjątkiem są względy technologiczne, które mogą nie pozwalać na utrzymanie takiej temperatury w miejscu pracy (np. praca w chłodniach). Natomiast w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18°C.

» Upał w pracy: obowiązki pracodawcy, przepisy, temperatury, kary

Prawa pracownika a upały w pracy

Warto także wiedzieć, że część osób może odmówić wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli warunki w miejscu pracy zagrażają ich zdrowiu lub życiu. Są to przede wszystkim kobiety w ciąży, a także młodociani, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia. Również osoby z poważnymi chorobami mają prawo wziąć sobie wolne z powodu upałów, nie tracąc przy tym wynagrodzenia. Mówi o tym art. 210 § 1 Kodeksu pracy. Pracownik ma prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy, gdy warunki nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Osoby, które z powodu wysokiej temperatury zdecydują się nie przyjść do pracy, muszą niezwłocznie powiadomić o tym fakcie swojego przełożonego i umotywować to zagrożeniem dla zdrowia i życia ze względu na przekroczoną temperaturę w zakładzie pracy.

» Minimalna temperatura w miejscu pracy - ile stopni musi być w biurze?

Co ciekawe, przepisy nie określają, jaka może być maksymalna temperatura w pomieszczeniu. Wyjątek jest zatrudnienie pracowników młodocianych, którzy nie mogą wykonywać swoich obowiązków, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 30° C, a wilgotność 65%. Pracodawca musi także szczególnie zatroszczyć się o warunki pracy kobiet w ciąży, karmiących piersią, a także o osoby niepełnosprawne.

RadioZET.pl/poradnikprzedsiebiorcy.pl/kobieta.onet.pl/KP