Zamknij

Wyniki rekrutacji do liceum 2019/20 - kiedy zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych?

Karolina Piotrowska
16.07.2019 09:06
Wyniki rekrutacji do liceum 2019/20 - kiedy zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych?
fot. Shutterstock

Wyniki rekrutacji do liceum 2019/20 i kiedy zostaną ogłoszone listy przyjętych kandydatów to kolejna informacja - po wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty - na którą z niecierpliwością czekają uczniowie i ich rodzice. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze terminy i informacje dotyczące ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych do wybranych oddziałów.

Rekrutacja do liceum 2019/2020 - kiedy ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów? Sprawdzamy wszystkie najważniejsze daty dla uczniów oraz informacje o rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2019/20.

» Rekrutacja do liceum 2019 - PUNKTY: jak obliczyć punkty do liceum? [ZASADY]

Rekrutacja do liceum 2019/20 - TERMINY dla uczniów

Rekrutacja do liceum na rok szkolny 2019/2020 rozpoczęła się już w połowie maja. Od 13 do 20 maja 2019 uczniowie mogli składać wnioski o przyjęcie do wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należało złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Wyniki rekrutacji - szkoły średnie wywiesiły listy

Teraz kandydaci muszą oczekiwać na wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 lub egzaminu ósmoklasisty 2019, które uczniowie będą mogli poznać w piątek, 14 czerwca. Od tego momentu kandydaci mogą jeszcze zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów, jeśli złożyli wniosek o przyjęcie do szkoły w terminie majowym. W tym celu muszą udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać "nowy" wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru. Termin wprowadzania zmian w dokumentach obowiązuje od 17 czerwca od godziny 10.00 do 19 czerwca do godziny 16.00.

» Progi punktowe 2019 - licea w Warszawie: ile trzeba mieć punktów, żeby się dostać?

» Wynik centylowy na egzaminie gimnazjalnym i maturze - co to jest?

Od 21 czerwca od godziny 12.00 do 28 czerwca do godziny 16.00 uczniowie muszą złożyć świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum. W tym momencie pozostaje już tylko oczekiwać na wyniki rekrutacji do liceum na rok 2019/20 i listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół.

Wszystkie dodatkowe terminy dotyczące m.in. sprawdzianów kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej są dostępne na stronach internetowych wybranych szkół.

» Rekrutacja do liceum 2019 - TERMIN: kiedy składać papiery do szkół?

Rekrutacja do liceum 2019/20 - kiedy ogłoszenie list i wyniki? [DATA]

Najważniejszym punktem w harmonogramie rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia dla wszystkich kandydatów jest oczywiście moment ogłoszenia wyników rekrutacji. Do liceum dostaną się wszyscy ci, którzy osiągną najwyższą liczbę punktów w danym oddziale.

» Rekrutacja do liceów 2019 - wyniki online: czy można sprawdzić w internecie i jak? [LOGOWANIE]

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane we wtorek, 16 lipca o godzinie 12.00. Od tego momentu do 24 lipca do godziny 10.00 uczniowie muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów:

  • świadectwa ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. W czwartek, 25 lipca o godzinie 12.00 komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

Trzymamy kciuki za wszystkich uczniów, aby dostali się do wymarzonej szkoły!

RadioZET.pl/KP