Zamknij

Czy w przedszkolu trzeba nosić maseczki? Wytyczne, zasady [ROK SZKOLNY 2020/21]

02.09.2020 10:00
Czy w przedszkolu trzeba nosić maseczki? Wytyczne, zasady [ROK SZKOLNY 2020/21]
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Czy w przedszkolu trzeba nosić maseczki? Rok szkolny już się rozpoczął, a tysiące młodych uczniów trafiło pod opiekę nauczycieli. Sprawdzamy, czy w trakcie przebywania dzieci w przedszkolach uczniowie muszą nosić maseczki.

Czy w przedszkolu trzeba mieć maseczki? [ROK SZKOLNY 2020]

Czy w przedszkolu trzeba nosić maseczki? W wytycznych przygotowanych przez MEN na rok szkolny 2020/21 czytamy, że od 1 września: 

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Jak zapowiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski, obowiązek noszenia maseczek we wszystkich szkołach i przedszkolach nie zostanie wprowadzony. - W każdej placówce sytuacja jest nieco inna. Rozważaliśmy jeszcze raz, co zrobić z obowiązkiem noszenia maseczek i pierwotnie wskazaliśmy, że takiego obowiązku nie będzie. Natomiast tam, gdzie warunki szkolne, bardzo wąskie korytarze, wielkość szkoły bądź stan zagrożenia epidemicznego będzie wskazywał na to, że trzeba będzie podjąć jakieś dodatkowe środki ostrożności, to wtedy dyrektor chyba powinien zalecić osłony nosa i usta w miejscach wspólnych - w korytarzach, klatka schodowych czy szatniach - powiedział szef MEN.

Nauka hybrydowa: co to jest, na czym polega? Czy zostanie wprowadzona od września?

Czy w przedszkolu trzeba nosić maseczki?

Wytyczne sanitarne na rok szkolny 2020/21:

  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  • Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
  • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
  • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
  • Stołówka szkolna: Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

Wszystkie wytyczne na rok szkolny 2020/21 znajdziecie w dokumencie na stronie MEN - LINK.

 Czy w szkole trzeba mieć maseczki? ROK SZKOLNY 2020/21 [STREFA ŻÓŁTA I CZERWONA]

RadioZET.pl/PAP/MEN/PAB