Zamknij

Dyspensa od Mszy świętej: co to jest? Co oznacza? Do kiedy obowiązuje? [KORONAWIRUS, WARSZAWA]

22.10.2020 15:11
Dyspensa od Mszy świętej: co to jest? Co oznacza? Do kiedy obowiązuje? [KORONAWIRUS, WARSZAWA]
fot. Polska Press/East News

Dyspensa od uczestnictwa we Mszy świętej obowiązuje już w kilkudziesięciu diecezjach na terenie całej Polski – głównie tych, które znajdują się w strefie czerwonej. Sprawdzamy, czym dokładnie jest dyspensa, co oznacza i do kiedy obowiązuje.

Dyspensa: co to jest? Co oznacza?

Dyspensa  w Kościele rzymskokatolickim oznacza zwolnienie z obowiązujących przepisów prawa kościelnego. Jest ona udziela w szczególnych przypadkach, np. w trakcie pandemii, a także w trakcie uroczystości, jeśli wypada ona w piątek. Wówczas wierni nie są zobowiązani do przestrzegania postu.

 Możliwości udzielenia dyspensy określa Kodeks Prawa Kanonicznego. W rozdziale V czytamy, że:

Kan. 85 - Dyspensa, czyli rozluźnienie prawa czysto kościelnego w poszczególnym wypadku, może zostać udzielona przez tych, którzy posiadają władzę wykonawczą w granicach ich kompetencji, a także przez tych, którym wyraźnie lub pośrednio przysługuje władza dyspensowania, bądź mocą samego prawa, bądź mocą zgodnej z prawem delegacji.

Kan. 87 –  § 1. Biskup diecezjalny może dyspensować wiernych - ilekroć uzna to za pożyteczne dla ich duchowego dobra - od ustaw dyscyplinarnych, tak powszechnych, jak i partykularnych, wydanych przez najwyższą władzę kościelną dla jego terytorium lub dla jego podwładnych, jednak nie od ustaw procesowych lub karnych ani od których dyspensa jest specjalnie zarezerwowana Stolicy Apostolskiej lub innej władzy.

§ 2. Jeżeli trudno jest zwrócić się do Stolicy Świętej i równocześnie zwłoka grozi niebezpieczeństwem poważnej szkody, każdy ordynariusz może dyspensować od tychże ustaw, nawet jeżeli dyspensa zarezerwowana jest Stolicy Świętej (…)

Kan. 88 - Ordynariusz miejsca może dyspensować od ustaw diecezjalnych, a także, ilekroć uzna, że będzie to dla dobra wiernych, od ustaw wydanych przez synod plenarny lub prowincjalny albo przez Konferencję Episkopatu.

Kan. 89 - Proboszcz i inni prezbiterzy lub diakoni nie mogą dyspensować od ustawodawstwa powszechnego i partykularnego, chyba że taka władza byłaby im wyraźnie udzielona.

Kan. 90 -§ 1. Od ustawodawstwa kościelnego nie należy dyspensować bez słusznej i racjonalnej przyczyny, z uwzględnieniem okoliczności przypadku i ważności ustawy, od której się dyspensuje. W przeciwnym razie dyspensa jest niegodziwa a także nieważna, chyba że została udzielona przez prawodawcę lub jego przełożonego.

§ 2. W wątpliwości co do wystarczalności przyczyny, dyspensa jest udzielona ważnie i godziwie.

Strefa czerwona: NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Strefa czerwona: co oznacza? Do kiedy obowiązuje? OBOSTRZENIA, RESTRYKCJE [DEFINICJA, SZKOŁY]

 Czerwona strefa: od ilu zakażeń jest wprowadzana? Od ilu osób chorych obowiązuje czerwona strefa?

Dyspensa od Mszy świętej:  do kiedy obowiązuje? [KORONAWIRUS]

Po wprowadzeniu obostrzeń dot. przebywania w kościołach, przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki  wezwał księży biskupów, aby „udzielali stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na terenie swoich diecezji w związku z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia wszystkich Polaków".

Duchowny wyjaśnił, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

- W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej. Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły - napisał przewodniczący Episkopatu.

Dyspensę na terenie diecezji ogłaszają biskupi miejsca i również oni decydują o tym, do kiedy będzie ona trwała. W niektórych miejscach, jak np. diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zwolnienie od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej obowiązuje do 28 listopada włącznie.  W innych, jak np. zielonogórsko – gorzowskiej, dyspensa jest ważna do czasu zniesienia czerwonej strefy, a w lubelskiej – do odwołania.

MSZA ŚWIĘTA: ONLINE w TV, Youtube i radio na żywo. Gdzie oglądać nabożeństwo?

Dyspensa od niedzielnej Mszy świętej: Warszawa

W Archidiecezji warszawskiej dyspensa od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane obowiązuje od 16 października.

- Zgodnie z ujednoliconą na poziomie Episkopatu Polski formułą, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Przypominam wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem. Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o ustanie pandemii, troskę o chorych i odpowiedzialne zachowywanie obostrzeń sanitarnych – poinformował kardynał Kazimierz Nycz.

Metropolita warszawski przypomniał też, że w parafiach na terenie strefy czerwonej zachowujemy zasadę 7 metrów kwadratowych na jedną osobę w kościele. Zasada ta dotyczy Mszy św. i wszelkich nabożeństw włącznie z Mszami obrzędowymi (pierwsza Komunia św. i bierzmowanie). - Rodzicom należy pozostawić prawo decyzji o ewentualnym odłożeniu sakramentów ich dzieci – poinformował kard. Nycz.

RadioZET.pl/PAP/episkopat.pl/PAB